ilustracija-posao-potraga-2Prijem 6 profesora – ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA PRIJEDOR

Oblast: Obrazovanje
Rad na: Određeno vrijeme
Regija: Prijedor
Otvoreno do: 05.01.2017.
Broj izvršilaca: 6

OPIS RADNOG MJESTA
1. Profesor za predmet: Fizika – 6 časova 1 izvršilac sa iskustvom na određeno vrijeme do 31.08.2017. godine.
2. Profesor za predmet: Elektroenergetika (IV razred – tehničar računarstva) – 2 časa – 1 izvršilac bez iskustva – pripravnik na određeno vrijeme do 31.08.2017. godine.
3. Profesor za predmet: Električne mašine – izborni (IV razred – tehničar elektroenergetike) – 2 časa – 1 izvršilac bez iskustva – pripravnik na određeno vrijeme do 31.08.2017. godine.
4. Profesor za predmet: Električne mašine i uređaji (II razred –električar– 2 časa – 1 izvršilac bez iskustva – pripravnik na određeno vrijeme do 31.08.2017. godine.
5. Profesor za predmet: Elektronika (II razred – autoelektričar)- 2 časa – 1 izvršilac bez iskustva – pripravnik na određeno vrijeme do 31.08.2017. godine.
6. Profesor za predmet: Mehatronika (II razred – tehničar mehatronike) 2 časa – 1 izvršilac bez iskustva – pripravnik na određeno vrijeme do 31.08.2016. godine.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Pored opštih uslova, propisanih Zakonom o radu („Sl.glasnik RS“ broj: 1/16.) i posebnih uslova propisanih Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Sl.glasnik RS“ broj: 74/08, 106/09, 104/11 i 33/14) kandidat treba da ispunjava uslove predviđene Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama („Sl.glasnik RS“ broj: 29/12, 80/14 i 83/15)
Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs za prijem u radni odnos nastavnika ili stručnog saradnika), a na osnovu Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi „Sl. glasnik RS“ broj: 102/14.i 42/16, član 7. i 8., kandidati su obavezni priložiti :
-Uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske i Bosne i Hercegovine;
-Izvod iz matične knjige rođenih;
-Ljekarsko uvjerenje koje ne može biti starije od šest mjesei (prilaže samo izabrani kandidat);
-Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (uvjerenje iz ovog stava Škola će za izabranog kandidata pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa);
-Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;
-Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
-Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;
-Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, samo za radno mjesto pod rednim brojem 1.
-Uvjerenje opštinsko/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
-Uvjerenje opštinsko/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca;
-Uvjerenje opštinsko/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti
vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u ponedjeljak, 16.01.2017. godine sa početkom u 09:00 časova u prostorijama škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijave u zatvorenoj koverti slati na adresu: JU „ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA“
PRIJEDOR, Nikole Pašića br. 4.

Zavod za zapošljavanje RS

Povezane vijesti

KONKURS ZA POSAO: NASTAVNIK SRPSKOG JEZIKA Nastavnik srpskog jezika - OŠ “BRANKO ĆOPIĆ” PRIJEDOR Oblast: Obrazovanje Rad na: Određeno vrijeme Regija: Prijedor Otvoreno do: 16.02.2017...
KONKURS ZA POSAO: PROFESOR STRUČNIH PREDMETA I PRA... Profesor stručnih predmeta i praktične nastave prehrambene struke - Poljoprivredno-prehrambena škola Prijedor Oblast: Obrazovanje Rad na: Neodređ...
KONKURS ZA POSAO: MAŠINSKI TEHNIČAR/INŽENJER MAŠIN... Prijem 4 radnika - „METALNA INDUSTRIJA“ D.O.O. Prijedor Oblast: Elektrotehnika, mašinstvo, Zanatske usluge Rad na: Neodređeno vrijeme Regija: Pri...
OGLAS ZA POSAO: AUTOMEHANIČAR Oblast: autoservis Naziv poslodavca:A.C. "AUTO-D" Rad na: neodređeno vrijeme Zanimanje: Automehaničar Regija: Prijedor Broj izvršilaca: 3 ...
KONKURS ZA POSAO: NASTAVNIK BIOLOGIJE Nastavnik biologije - OSNOVNA ŠKOLA „ĆIRILO I METODIJE“ TRNOPOLJE Oblast: Obrazovanje Rad na: Određeno vrijeme Regija: Prijedor Otvoreno do:...
OGLAS ZA POSAO: KONOBAR/KONOBARICA U RESTORANU Traži se restoranski konobar ili konobarica u restoranu „Gregorijanovo ognjište“ u Prijedoru. Kontakt telefon: 065/161-508
KONKURS ZA POSAO: PROFESOR MATEMATIKE/RAZREDNE NAS... Prijem 2 nastavnika - OSNOVNA ŠKOLA „JOVAN DUČIĆ“ LAMOVITA Oblast: Obrazovanje Rad na: Određeno vrijeme Regija: Prijedor Otvoreno do: 18.08....
KONKURS ZA POSAO: DIPLOMIRANI VASPITAČ PREDŠKOLSKE... Diplomirani vaspitač predškolske djece - DJEČIJI VRTIĆ „RADOST“ PRIJEDOR Oblast: Obrazovanje Rad na: Određeno vrijeme Regija: Prijedor Otvor...