romska kucaPrijedorsko Udruženje Roma počelo je sa realizacijom projekta, čiji je cilj,uključivanje romske djece u obrazovni sistem, koji je podržala Gradska uprava.

Predsjednik Udruženja Roma Prijedor Ramo Salešević je rekao da je naziv projekta “Pružanje pedagoške podrške romskoj djeci” i da je u njega uključeno deset budućih prvačića romske nacionalnosti.

”U ovaj projekat uključen je i učitelj, koji će u narednih mjesec dana raditi sa mališanima. Za to vrijeme biće održano 14 edukativnih radionica. Ovo je jedan u nizu projekata koji je usmjeren prema najmlađoj romskoj populaciji”, rekao je Salešević, navodeći da je oko 100 romske djece obuhvaćeno redovnim školovanjem.

On je rekao da grad Prijedor podržava projekte koje provodi Udruženje Roma, a svih ovih godina za romsku djecu nabavlja udžbenike i školski probor.

RTV Prijedor