ilustracija-posao-potraga (2)Nastavnik-profesor fizike – OSNOVNA ŠKOLA „VUK KARADŽIĆ“ OMARSKA

Oblast: Obrazovanje
Rad na: Određeno vrijeme
Regija: Prijedor
Otvoreno do: 18.08.2016.
Broj izvršilaca: 1

OPIS RADNOG MJESTA
Nastavnik- profesor fizike – pripravnik ili radnik s radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom– 1 izvršilac 12 časova sedmično na određeno radno vrijeme do 31.08.2017.godine.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Na konkurs se mogu prijaviti lica koja ispunjavaju sledeće uslove:
-da imaju odgovarajući nivo obrazovanja, odnosno odgovarajuću stručnu spremu
-da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine
-da je punoljetan
-da je radno sposoban
-da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela

Uz potpisanu prijavu kandidati su dužni dostaviti sledeću dokumentaciju:
1.ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa;
2.uvjerenje o državljanstvu ,
3.rodni list ili ovjerenu foto-kopiju lične karte,
4.dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja;
5.uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za lica koja se nalaze na toj evidencij
6.ljekarsko uvjerenje koje ne može biti starije od 6 mjeseci dostavlja samo izabrani kandidat, a prije zasnivanja radnog odnosa.
7.uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata pribavlja škola po službenoj dužnosti.
8. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ukoliko kandidat ima radnog iskustva.
9.Uvjerenje o položenom stručnom ispitu ukoliko je kandidat položio stručni ispit.

Prijave na konkurs mogu dostaviti svi kandidati koji ispunjavaju uslove Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača ( ‘’Sl.glasnik RS ‘’ br: 102/2014 i 45/16).

Testiranje i intervju obaviće se 19.08.2016.godine, u 10 časova, samo za kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije se neće vraćati kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama ‘’ Glas Srpske’‘.

Prijave na konkurs možete dostaviti lično u školu ili poslati na adresu škole:

Javna ustanova Osnovna škola „Vuk Karadžić“ ul.Vuka Karadžića bb 79203 Omarska.

Zavod za zapošljavanje Republike Srpske