ŠKORPIJA (04.11.- 22.11.) SCORPIO
Danas može doći do neprijatnog događaja kao što je deprimirajući konflikt sa vašim šefom, roditeljima ili partnerom što može voditi do ozbljnog razmišljanja o promeni kursa.Bilo kakve prepreke i teđkoće kroz koje sada prolazite nateraće vas da prepoznate potrebu za promenu vaših stavova.