predapd-istrazivacki centar kozara (1)Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedor PREDA-PD u saradnji sa Nacionalnim parkom Kozara je organizovala prezentaciju idejnog tehničkog rješenja objekta „Istraživački centar Kozara“ u Nacionalnom parku Kozara.

Prezentacija je realizovana u sklupu projekta ADRIAFOOTOURING koji agencija PREDA provodi u sklopu konzorcijuma koga sačinjavaju organizacije iz Italije, Crne Gore, Slovenije, Bosne i Hercegovine i Albanije.

Projekat se finansira u okviru IPA Adriatic prekograničnog programa saradnje na jadranskom području.

Kroz tehničku dokumentaciju se definisala infrastrukturna investicija u novi turistički proizvod u okviru Nacionalnog parka Kozara.

Osnovna namjena Istaživačko-edukativnog centra je obrazovi program:
1.PROGRAMI ZA OSNOVCE: LJETNJA I ZIMSKA NAUČNA ŠKOLA
2.PROGRAMI ZA SREDNJOŠKOLCE: LJETNJA I ZIMSKA NAUČNA ŠKOLA – Fokus rada centra na Kozari.
Tokom ljetnje i zimske škole, učenici osnovnih i srednjih škola će moći da se neposredno angažuju u aktivnostima teorijskog, praktičnog i istraživačkog karaktera u oblasti biologije, elektronike, fizike, hemije, matematike i računarstva.
3.PROGRAMI ZA STUDENTE: Tematske radionice za buduće istraživače- Evropska unija i mogućnosti naučno istraživačkog rada, Mobilnost, Medotologija naučno istraživačkog rada i sl, bez zahtjevnijeg laboratorijskog rada za ovu ciljanu grupu.
4.PROGRAMI ZA NASTAVNIKE- Kontinuirana edukacija profesora i nastavnika

predapd-istrazivacki centar kozara (2)Na osnovu pripremljene tehničke dokumentacije u narednom periodu će se pristupiti izradi projekta za uspostavljanje i održivost ovakvog centra. Kroz prijedlog projekta će se definisati neophodna partnerstva i poslovni model kako bi centar bio održiv i na najefikasniji način pružao usluge.

Centar bi pored namjene istraživačko-edukativnog centra koristio i za druge turističke proizvode koje bi definisao Nacionalni park Kozara.

Na prezentaciji su učestvovali: Mišo Reljić – direktor Agencije za ekonomski razvoj grada Prijedora PREDA-PD, Dragan Romčević-direktor Nacionalnog parka Kozara i Zoran Dimitrijević – Agencija za ekonomski razvog grada Prijedora, projekat ADRIAFOOTOURING, koji su prezentovali tehničko rješenje i razgovarali o mogućnostima njegove realizacije.

Mišo Reljić, direktor Agencije za ekonomski razvoj grada Priejdora PREDA-PD je tokom prezentacije iznio da je stvaranje novog turističkog proizvoda spajanjem edukacije i turizma razvojna šansa i da na njoj u narednom periodu treba još intenzivnije raditi.

Dragan Romčević, direktor Nacionalnog parka Kozara je iznio da bi izgradnja ovakvog centra predstavljala još jednu novu ponudu Nacionalnog parka i olakšala njen osnovni zadatak: zaštitu i očuvanje prirodnog i kulturnoistorijskog nasljeđa.

Po njegovim rečima planina Kozara, pa i područje Nacionalnog parka, samo su djelimično istraženi. Do sada je evidentirano 900 različitih biljnih vrsta, ali se često nailazi na nove. Slično je i sa gljivama, za koje se procjenjuje da ih na području Parka ima preko hiljadu različitih vrsta, a da je najmanje urađeno na istraživanju faune.

On je istakao da je Nacionalni park Kozara otvoren za saradnju sa šumarskim, prirodno matematičkim, poljoprivrednim fakultetom i drugim fakultetima prirodnih nauka. Kozara je već prepoznata kao destinacija za organizaciju škola u prirodi, pa bi realizacija ovakvog projekat proširila mogućnosti.

Idejno tehničko rješenje Istraživačkog centra Kozara je uradio Zavod za izgradnju grada Prijedora.

PREDA-PD