magla prijedorMinistarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske, s obzirom na loše vremenske uslove i uslove smanjene vidljivosti, a u cilju povećanja bezbjednosti u saobraćaju, apeluje na pješake i bicikliste, kao najugroženije kategorije učesnika u saobraćaju, da posvete maksimalnu pažnju ličnoj bezbjednosti.

Naime, u prvih devet mjeseci 2015. godine, u saobraćajnim nezgodama na putevima Republike Srpske život je izgubilo 28 pješaka i 5 biciklista, dok je tešku tjelesnu povredu zadobio 81 pješak i 28 biciklista.
S ciljem smanjenja učešća pješaka i biciklista u saobraćajnim nezgodama, prije svega savjetujemo da za kretanje koriste površine predviđene za kretanje ovih kategorija učesnika u saobraćaju. Takođe, za prelaz preko kolovoza, obavezno se koriste obilježeni pješački prelazi, posebno izgrađeni prelazi ili prolazi za pješake, odnosno najkraći put ako su ovi prelazi ili prolazi udaljeni više od 100m.

Kada se pješak kreće kolovozom na javnom putu van naselja, dužan je kretati se uz lijevu ivicu kolovoza u smjeru kretanja, a biciklista uz desnu ivicu kolovoza u smjeru kretanja. Noću i danju u uslovima smanjene vidljivosti pješaci i biciklisti moraju biti označeni svjetlo-odbojnim prslukom.

Takođe je posebno važno da se prilikom kretanja u grupi po kolovozu, lica kreću u koloni (jedan iza drugog), te da biciklisti nose zaštitnu kacigu.

Zabranjeno je kretanje pješaka po kolovozu, kao i biciklistima učešće u saobraćaju, ako su pod dejstvom alkohola ili opojnih droga.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske apeluje na pješake i bicikliste koji učestvuju u saobraćaju, da koriste propisanu zaštitnu opremu, poštuju postojeće saobraćajne propise, te se odgovorno ponašaju. MUP Republike Srpske takođe apeluje na vozače motornih vozila, da obrate posebnu pažnju na bicikliste kao i na pješake, jer oni predstavljaju izuzetno ranjivu kategoriju, s obzirom da oni u saobraćajnim nezgodama u skoro svim slučajevima pretrpe posljedice po lica.

MUP RS