RAK (22.6.- 22.7.) CANCER
Moguć je susret sa neki ko živi na Bliskom istoku i ko ima mnogo novih ideja u vezi sa proširenjem poslova. Pokušajte da se dogovorite sa Blizancima ili Strelcem oko nekih bitnih pitanja a oni su u stvari već na neki način dali pristanak za ono čime se vi bavite.