radovi berekProtekle sedmice počela je realizacija Projekta uređenja korita Bereka, koji u potpunosti finansira kompanija ArcelorMittal Prijedor.

Ugovorom je predviđeno izvođenje radova od oko 50 radnih dana, što će svakako zavisiti od vremenskih uslova.

Izvođač radova je “Rokvić niskogradnja” d.o.o. Prijedor.

Projektom je predviđeno krčenje šiblja, sječa drveća , čišćenje i odvoženja mulja, odnosno uređenje obala u ukupnoj dužini od oko 1.200 m.

Za realizaciju ovog projekta biće utrošeno 180.000 KM.

Ovo je jedan od dva projekta koje realizuje i finansira ArcelorMital u saradnji sa Gradskom upravom Prijedor, iz fonda namijenjenog za saniranje šteta od poplava u iznosu od ukupno 500.000 KM.

Tekst i foto – AMP/Aleksandar Drakulić – www.prijedordanas.com

amp-berek-radovi (1) amp-berek-radovi (2) amp-berek-radovi (3) amp-berek-radovi (4) amp-berek-radovi (5) amp-berek-radovi (6)