Na osnovu člana 31. i 32. stav 1. Zakona o državnim službenicima (,,Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 118/08, 117/11, 37/12 i 57/16) i člana 3. Pravilnika o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje i postavljenje državnih službenika (,,Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 68/09, 31/12 i 24/15) Agencija za državnu upravu, r a s p i s u j e

J A V N I K O N K U R S
za upražnjena radna mjesta

I – 1 Poreska uprava

1.1. Viši stručni saradnik za prijem i obradu poreskih prijava,
Odsjek za prijem i obradu poreskih prijava,
Područna jedinica Banja Luka, Područi centar Banja Luka 1 izvršilac

1.2. Stručni saradnik za poreske obveznike, Odsjek za registraciju i
usluge poreskim obveznicima, Područna jedinica Banja Luka,
Područni centar Banja Luka 1 izvršilac

1.3. Viši stručni saradnik za obradu predmeta,
Područna jedinica Gradiška, Područni centar Banja Luka 1 izvršilac

1.4. Viši stručni saradnik za naplatu i složene usluge,
Odjeljenje naplate za pravna lica, Područni centar Doboj 1 izvršilac

1.5. Stručni saradnik za poreske obveznike,
Područna jedinica Teslić, Područni centar Doboj 1 izvršilac

1.6. Načelnik Područne jedinice Derventa,
Područna jedinica Derventa, Područni centar Doboj 1 izvršilac

1.7. Načelnik Područne jedinice Modriča,
Područna jedinica Modriča, Područni centar Doboj 1 izvršilac

1.8. Mlađi poreski inspektor za posebne kontrole,
Odsjek za posebne kontrole, Odjeljenje za kontrolu,
Područni centar Istočno Sarajevo 1 izvršilac

1.9. Viši stručni saradnik za naplatu i složene usluge,
Odjeljenje nalate za pravna lica,
Područni centar Istočno Sarajevo 1 izvršilac

1.10. Viši stručni saradnik za naplatu i usluge,
Odjeljenje naplate za preduzetnike i fizička lica,
Područni centar Istočno Sarajevo 1 izvršilac

1.11. Rukovodilac Područne jedinice Čajniče,
Područni centar Istočno Sarajevo 1 izvršilac

1.12. Viši stručni saradnik za obradu najsloženijih predmeta,
Područna jedinica Rogatica,
Područni centar Istočno Sarajevo 1 izvršilac

1.13. Viši stručni saradnik za obradu predmeta,
Područna jedinica Prijedor, Područni centar Prijedor 1 izvršilac

1.14. Viši stručni saradnik – analitičar za procjenu rizika,
Odjeljenje za istrage i obavještajne poslove, Sektor za kontrolu,
istrage i obavještajne poslove, Sjedište Poreske uprave 1 izvršilac

II Opis poslova

Za radno mjesto označeno pod brojem: 1.1.

Prati propise i odgovara na postavljena pitanja poreskih obveznika, prima poreske prijave i obavlja njihovu formalnu kontrolu, učestvuje u vođenju manje složenih predmeta iz nadležnosti Odsjeka, utvrđuje tržišnu i nabavnu vrijednost nepokretnosti radi utvrđivanja osnovice za obračun kapitalne dobiti, priprema i kompletira spise po žalbama, obrađuje zahtjeve, rješava sporne poreske prijave i izrađuje izvještaje, potvrđuje IPP MPO-1002, šalje obavještenja poreskim obveznicima o neispravnim poreskim prijavama MPO-1002 i drugim prijavama, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem: 1.2.

Prima, obrađuje i u IS PURS unosi poreske prijave, obrađuje zahtjeve za izdavanje uvjerenja, izlistava karticu poreskog obveznika za izdavanje uvjerenja za građane, vodi protokol PJ i zavodi predmete u internu knjigu, priprema predmete za arhiviranje, izdaje elektronske – identifikacione kartice za fizička lica u radnom odnosu, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VIII kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem: 1.3.

prati propise i odgovara na postavljena pitanja poreskih obveznika, daje obrasce i uputstva obveznicima, prima zahtjeve i kontroliše dokumentaciju za izdavanje JIB i vodi protokol za iste, dodjeljuje poreskim obveznicima JIB i uručuje potvrde o registraciji i potvrde o odjavi poreskih obveznika, daje prijedlog za podnošenje zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka protiv obveznika koji su počinili prekršaj u postupku registracije, prima poreske prijave i obavlja njihovu formalnu kontrolu, vrši distribuciju poreskih računa za nepokretnosti i rješava zahtjeve po tim računima, sprovodi kancelarijske mjere prinudne naplate poreza na nepokretnosti, izrađuje izvještaje, učestvuje u rješavanju manje složenih predmeta iz nadležnosti PJ, potvrđuje IPP MPO-1002, šalje obavještenja poreskim obveznicima o neispravnim poreskim prijavama MPO-1002 i drugim prijavama, izdaje elektronske certifikate pravnim i fizičkim licima, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem: 1.4.

Kontinuirano prati redovnost i tačnost u prijavljivanju i plaćanju poreskih obaveza za poreske obveznike za koje je zadužen, opominje poreske obveznike o neplaćenim dospjelim poreskim obavezama, prati naplatu po izdatim opomenama, obrađuje zahtjeve o povratu i preknjižavanju, izvršava rješenja za koje je nadležan, usaglašava poreske evidencije sa knjigovodstvom poreskog obveznika, izrađuje poreska uvjerenja i druge potvrde za zadužene poreske obveznike, dostavlja podatke po zahtjevu nadležnih organa, organizacija, institucija i drugih organizacionih dijelova PURS, utvrđuje zastaru i nesolventnost po službenoj dužnosti ili po zahtjevu obveznika, obrađuje zahtjeve za odgođeno plaćanje poreskih obaveza, prati naplatu i preduzima druge radnje vezane za odgođeno plaćanje, preduzima kancelarijske mjere prinudne naplate za prijavljene i utvrđene obaveze koje nisu plaćene u ostavljenom roku, učestvuje u radu tima za prinudnu naplatu po nalogu načelnika, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem: 1.5.

Prima, obrađuje i u IS PURS unosi poreske prijave, obrađuje zahtjeve za izdavanje uvjerenja, izlistava karticu poreskog obveznika za izdavanje uvjerenja za građane, vodi protokol PJ i zavodi predmete u internu knjigu, priprema predmete za arhiviranje, izdaje elektronsko – identifikacione kartice za fizička lica u radnom odnosu, obavlja i druge stručno-tehničke poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VIII kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem: 1.6.

Organizuje i koordinira rad PJ – odjeljenja, daje zaduženja i uputstva za rad zaposlenim i nadzire izvršenje poslova, donosi rješenja i druga akta iz nadležnosti PJ, organizuje i prati postupak prijavljivanja i plaćanja poreskih obaveza za fizička lica, pruža informacije i daje objašnjenja poreskim obveznicima i sprovodi programe edukacije poreskih obveznika koji su sačinjeni u Sjedištu i PC, informiše pomoćnika direktora za PC o efikasnosti i primjenljivosti propisanih postupaka i programa sačinjenih u Sjedištu i daje prijedloge za njihovo poboljšanje, izdaje prekršajne naloge i podnosi zahtjeve za pokretanje prekršajnog postupka zbog počinjenih poreskih prekršaja, organizuje izdavanje i distribuciju poreskih računa za nepokretnosti, sprovodi kancelarijske mjere prinudne naplate poreza na nepokretnosti, izrađuje planove rada i izvještaje o radu PJ, obavlja i druge poslove po

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik V kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem: 1.7.

Organizuje i koordinira rad PJ – odjeljenja, daje zaduženja i uputstva za rad zaposlenim i nadzire izvršenje poslova, donosi rješenja i druga akta iz nadležnosti PJ, organizuje i prati postupak prijavljivanja i plaćanja poreskih obaveza za fizička lica, pruža informacije i daje objašnjenja poreskim obveznicima i sprovodi programe edukacije poreskih obveznika koji su sačinjeni u Sjedištu i PC, informiše pomoćnika direktora za PC o efikasnosti i primjenljivosti propisanih postupaka i programa sačinjenih u Sjedištu i daje prijedloge za njihovo poboljšanje, izdaje prekršajne naloge i podnosi zahtjeve za pokretanje prekršajnog postupka zbog počinjenih poreskih prekršaja, organizuje izdavanje i distribuciju poreskih računa za nepokretnosti, sprovodi kancelarijske mjere prinudne naplate poreza na nepokretnosti, izrađuje planove rada i izvještaje o radu PJ, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik V kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem: 1.8.

Obavlja sve vrste posebnih poreskih kontrola, i to: postupak kontrole prijavljivanja obveznika doprinosa u Jedinstvenom sistemu u skladu sa zakonom, kontrolu primjene zakona kojim se uređuju fiskalne kase, i u drugim postupcima kontrole ako je Poreska uprava za to ovlašćena posebnim zakonom, provjerava zakonitost i pravilnost primjene poreskih propisa u postupku posebne kontrole, priprema predmete za arhiviranje, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik III kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem: 1.9.

Kontinuirano prati redovnost i tačnost u prijavljivanju i plaćanju poreskih obaveza za poreske obveznike za koje je zadužen, opominje poreske obveznike o neplaćenim dospjelim poreskim obavezama, prati naplatu po izdatim opomenama, obrađuje zahtjeve o povratu i preknjižavanju, izvršava rješenja za koje je nadležan, usaglašava poreske evidencije sa knjigovodstvom poreskog obveznika, izrađuje poreska uvjerenja i druge potvrde za zadužene poreske obveznike, dostavlja podatke po zahtjevu nadležnih organa, organizacija, institucija i drugih organizacionih dijelova PURS, utvrđuje zastaru i nesolventnost po službenoj dužnosti ili po zahtjevu obveznika, obrađuje zahtjeve za odgođeno plaćanje poreskih obaveza, prati naplatu i preduzima druge radnje vezane za odgođeno plaćanje, preduzima kancelarijske mjere prinudne naplate za prijavljene i utvrđene obaveze koje nisu plaćene u ostavljenom roku, učestvuje u radu tima za prinudnu naplatu po nalogu načelnika, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem: 1.10.

Kontinuirano prati redovnost i tačnost u prijavljivanju i plaćanju poreskih obaveza za poreske obveznike za koje je zadužen, opominje poreske obveznike o neplaćenim dospjelim poreskim obavezama, prati naplatu po izdatim opomenama, obrađuje zahtjeve o povratu i preknjižavanju, izvršava rješenja za koje je nadležan, usaglašava poreske evidencije sa knjigovodstvom poreskog obveznika, izrađuje poreska uvjerenja i druge potvrde za zadužene poreske obveznike, dostavlja podatke po zahtjevu nadležnih organa, organizacija, institucija i drugih organizacionih dijelova PURS, utvrđuje zastaru i nesolventnost po službenoj dužnosti ili po zahtjevu obveznika, obrađuje zahtjeve za odgođeno plaćanje poreskih obaveza, prati naplatu i preduzima druge radnje vezane za odgođeno plaćanje, preduzima kancelarijske mjere prinudne naplate za prijavljene i utvrđene obaveze koje nisu plaćene u ostavljenom roku, učestvuje u radu tima za prinudnu naplatu po nalogu načelnika, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem: 1.11.

Organizuje i koordinira rad PJ – odsjeka, daje zaduženja i uputstva za rad zaposlenim i nadzire izvršenje poslova, donosi rješenja i druga akta iz nadležnosti PJ, organizuje i prati postupak prijavljivanja i plaćanja poreskih obaveza za fizička lica, pruža informacije i daje objašnjenja poreskim obveznicima i sprovodi programe edukacije poreskih obveznika koji su sačinjeni u Sjedištu i područnom centru i pomoćnika direktora PC o efikasnosti i primjenljivosti propisanih postupaka i programa sačinjenih u Sjedištu i daje prijedloge za njihovo poboljšanje, izdaje prekršajne naloge i podnosi zahtjeve za pokretanje prekršajnog postupka zbog počinjenih poreskih prekršaja, organizuje izdavanje i distribuciju poreskih računa za nepokretnosti, sprovodi kancelarijske mjere prinudne naplate poreza na nepokretnosti, izrađuje planove rada i izvještaje o radu PJ, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik V kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem: 1.12.

Prati propise i odgovara na postavljena pitanja poreskih obveznika, daje obrasce i uputstva obveznicima, prima zahtjeve i kontroliše dokumentaciju za izdavanje JIB i vodi protokol za iste, dodjeljuje poreskim obveznicima JIB i uručuje potvrde o registraciji i potvrde o odjavi poreskih obveznika, prima potvrde o generisanju oznake poslovnog prostora i izdaje obvezniku fiskalizacije pristupne podatke za sistem za upravljanje fiskalizacijom, daje prijedlog za podnošenje zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka protiv obveznika koji su počinili prekršaj u postupku registracije, prima sve poreske prijave i obavlja njihovu formalnu kontrolu, izrađuje prijedloge rješenja iz nadležnosti PJ, vrši distribuciju poreskih računa za nepokretnosti, sprovodi kancelarijske mjere prinudne naplate poreza na nepokretnosti, izrađuje izvještaje, izrađuje nacrte rješenja, potvrđuje IPP MPO-1002, šalje obavještenja poreskim obveznicima o neispravnim poreskim prijavama MPO-1002 i drugim prijavama, izdaje elektronske certifikate pravnim i fizičkim licima, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem: 1.13.

Prati propise i odgovara na postavljena pitanja poreskih obveznika, daje obrasce i uputstva obveznicima, prima zahtjeve i kontroliše dokumentaciju za izdavanje JIB i vodi protokol za iste, dodjeljuje poreskim obveznicima JIB i uručuje potvrde o registraciji i potvrde o odjavi poreskih obveznika, daje prijedlog za podnošenje zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka protiv obveznika koji su počinili prekršaj u postupku registracije, prima poreske prijave i obavlja njihovu formalnu kontrolu, vrši distribuciju poreskih računa za nepokretnosti i rješava zahtjeve po tim računima, sprovodi kancelarijske mjere prinudne naplate poreza na nepokretnosti, izrađuje izvještaje, učestvuje u rješavanju manje složenih predmeta iz nadležnosti PJ, potvrđuje IPP MPO-1002, šalje obavještenja poreskim obveznicima o neispravnim poreskim prijavama MPO-1002 i drugim prijavama, izdaje elektronske certifikate pravnim i fizičkim licima, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem: 1.14.

Preduzima mjere s ciljem prepoznavanja rizičnih privrednih subjekata ili fizičkih lica, s ciljem ranog otkrivanja poreskih krivičnih djela i njihovih izvršilaca, koji vrše utaju poreza, a sve u koordinaciji sa Odjeljenjem za kontrolu velikih poreskih obveznika i Odjeljenjem za upravljanje rizikom, kao i drugim organizacionim jedinicama u okviru PURS, procjenjuje rizike na osnovu ukrštanja podataka iz dostupnih baza podataka i sačinjava izvještaje sa prijedlogom selektovanih poreskih obveznika za provjere na terenu, uočava pojavne oblike poreskog kriminaliteta, predlaže operativne mjere i radnje, s ciljem rasvjetljavanja poreskih krivičnih djela i njihovih izvršilaca, formira skup rizičnih poreskih obveznika na bazi postojećih kriterijuma za selektovanje, predlaže nove kriterijume za selektovanje, predlaže izmjene i dopune softverskih rješenja za procjenu rizika, unosi i ažurira podatke u bazu procjene rizika, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije

III Opšti uslovi za prijem državnog službenika u radni odnos:

1.da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;
2.da je stariji od osamnaest (18) godina;
3.da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
4.da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest (6) mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u republičkom organu uprave i
5.da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri (3) godine prije objavljivanja konkursa.

IV Posebni uslovi

Za radno mjesto označeno pod brojem: 1.1.

Ekonomski fakultet, drugi fakultet ekonomskog smjera, pravni fakultet ili drugi fakultet pravnog smjera; VII stepen stručne spreme (četvorogodišnji studij ili prvi ciklus studija sa 240 ECTS bodova); najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

Za radno mjesto označeno pod brojem: 1.2.

Završena ekonomska škola, upravna škola, tehnička škola, gimnazija ili druga srednja škola ekonomskog ili tehničkog smjera; IV stepen stručne spreme; najmanje šest (6) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

Za radno mjesto označeno pod brojem: 1.3.

Ekonomski fakultet, drugi fakultet ekonomskog smjera, pravni fakultet ili drugi fakultet pravnog smjera; VII stepen stručne spreme (četvorogodišnji studij ili prvi ciklus studija sa stečenih 240 ECTS bodova); najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

Za radno mjesto označeno pod brojem: 1.4.

Ekonomski fakultet ili drugi fakultet ekonomskog smjera ili fakultet političkih nauka; VII stepen stručne spreme (četvorogodišnji studij ili prvi ciklus studija sa 240 ECTS bodova); najmanje dvije (2) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

Za radno mjesto označeno pod brojem: 1.5.

Završena ekonomska škola, upravna škola, tehnička škola, gimnazija ili druga srednja škola ekonomskog ili tehničkog smjera; IV stepen stručne spreme; najmanje šest (6) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

Za radno mjesto označeno pod brojem: 1.6.

Ekonomski fakultet, drugi fakultet ekonomskog smjera, pravni fakultet ili drugi fakultet pravnog smjera; VII stepen stručne spreme (četvorogodišnji studij ili prvi ciklus studija sa 240 ECTS bodova); najmanje dvije (2) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

Za radno mjesto označeno pod brojem: 1.7.

Ekonomski fakultet, drugi fakultet ekonomskog smjera, pravni fakultet ili drugi fakultet pravnog smjera; VII stepen stručne spreme (četvorogodišnji studij ili prvi ciklus studija sa 240 ECTS bodova); najmanje dvije (2) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

Za radno mjesto označeno pod brojem: 1.8.

Ekonomski fakultet, drugi fakultet ekonomskog smjera, pravni fakultet ili drugi fakultet pravnog smjera; VII stepen stručne spreme (četvorogodišnji studij ili prvi ciklus studija sa 240 ECTS bodova); najmanje dvije (2) godine radnog iskustva u struci ili jedna (1) godina iskustva na inspekcijskim poslovima; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave; položen ispit za vozača motornog vozila „B“ kategorije.

Za radno mjesto označeno pod brojem: 1.9.

Ekonomski fakultet ili drugi fakultet ekonomskog smjera ili fakultet političkih nauka; VII stepen stručne spreme (četvorogodišnji studij ili prvi ciklus studija sa 240 ECTS bodova); najmanje dvije (2) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

Za radno mjesto označeno pod brojem: 1.10.

Ekonomski fakultet ili drugi fakultet ekonomskog smjera, pravni fakultet ili drugi fakultet pravnog smjera; VII stepen stručne spreme (četvorogodišnji studij ili prvi ciklus studija sa 240 ECTS bodova); najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

Za radno mjesto označeno pod brojem: 1.11.

Ekonomski fakultet, drugi fakultet ekonomskog smjera, pravni fakultet ili drugi fakultet pravnog smjera; VII stepen stručne spreme (četvorogodišnji studij ili prvi ciklus studija sa 240 ECTS bodova); najmanje dvije (2) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

Za radno mjesto označeno pod brojem: 1.12.

Ekonomski fakultet, drugi fakultet ekonomskog smjera, pravni fakultet ili drugi fakultet pravnog smjera; VII stepen stručne spreme (četvorogodišnji studij ili prvi ciklus studija sa 240 ECTS bodova); najmanje tri (3) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

Za radno mjesto označeno pod brojem: 1.13.

Ekonomski fakultet, drugi fakultet ekonomskog smjera, pravni fakultet ili drugi fakultet pravnog smjera; VII stepen stručne spreme (četvorogodišnji studij ili prvi ciklus studija sa stečenih 240 ECTS bodova); najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

Za radno mjesto označeno pod brojem: 1.14.

Ekonomski fakultet ili drugi fakultet ekonomskog smjera, pravni fakultet ili drugi fakultet pravnog smjera; visoka stručna sprema (VII stepen stručne spreme ili prvi ciklus studija sa stečenih najmanje 180 ECTS bodova); najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

V

Svi kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove podliježu javnom testiranju.

Javno testiranje podrazumjeva razgovor – intervju sa članovima Konkursne komisije.

O vremenu i mjestu javnog testiranja svi kandidati biće blagovremeno obaviješteni. Rezultati javne konkurencije, u smislu člana 36. stav 2. Zakona o državnim službenicima, biće objavljeni na internet stranici Agencije za državnu upravu.

VI

Prijava na konkurs dostavlja se na propisanom obrascu za prijavu koji je dostupan na internet stranici Agencije za državnu upravu, www.adu.vladars.net, a može se dobiti i u Agenciji.

Na propisanom obrascu prijave na javni konkurs kandidati su obavezni navesti tačne podatke o radnom mjestu i objavljenom konkursu, lične podatke, podatke o obrazovanju, radnom iskustvu, dodatnim sposobnostima (znanje stranih jezika i služenje računarom) kao i posebne izjave, a tačnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom – uz napomenu da je članom 86. stav 1. k) Zakona o državnim službenicima, precizirano da državnom službeniku prestaje radni odnos, pored ostalog, i u slučaju da prilikom zasnivanja radnog odnosa prećuti ili da netačne podatke koji su od značaja za zasnivanje radnog odnosa.

Uz prijavu na javni konkurs, kandidati prilažu kopije sljedećih dokumenata:

a) diplome o završenoj visokoj školskoj spremi/fakultetu (priznate diplome ukoliko su stečene van Republike Srpske i Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju) za radna mjesta označena pod brojem: 1.1., 1.3., 1.4., 1.6., 1.7., 1.8., 1.9., 1.10.,1.11., 1.12., 1.13., 1.14.;

b) diplome/svjedočanstva o završenoj srednjoj stručnoj spremi za radna mjesta označena pod brojem: 1.2., i 1.5.;

v) uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u republičkim organima uprave ili rješenja o oslobađanju od polaganja stručnog ispita u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske

g) uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja.

Kandidati koji budu pozvani na ulazni intervju za radno mjesto označeno pod rednim brojem: 1.8. – obavezni su donijeti vozačku dozvolu „B“ kategorije na uvid Konkursnoj komisiji – u protivnom neće moći pristupiti istom.

Ispunjenost drugih uslova navedenih u javnom konkursu kandidati dokazuju izjavom koja je sastavni dio prijave na javni konkurs.

Napomena za kandidate:

Svi kandidati koji budu pozvani na ulazni intervju obavezni su donijeti ličnu kartu ili pasoš na uvid Konkursnoj komisiji – u protivnom neće moći pristupiti istom.

Prijave se mogu dostavljati lično, putem pošte na adresu: Agencija za državnu upravu, ulica Vladike Platona bb (iza zgrade Osnovnog suda), ili elektronskom prijavom putem veb sajta Agencije sa naznakom tačnog radnog mjesta za koje se podnosi prijava. Kandidat koji podnosi prijavu putem veb sajta obavezan je dostaviti dokaze o isunjavanju opštih i posebnih uslova u roku od 7 (sedam) dana od dana dostavljanja prijave.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa, na prijedlog Konkursne komisije, Agencija za državnu upravu odbacuje zaključkom.

VII

Izabrani kandidat nakon sprovedenog javnog konkursa, prije zasnivanja radnog odnosa, obavezan je da u roku od sedam (7) dana od dana objavljivanja liste uspješnih kandidata na internet stranici Agencije za državnu upravu i na oglasnoj tabli Agencije za državnu upravu, dostavi originale ili ovjerene foto-kopije sljedećih dokumenata:
-diplome o završenoj visokoj školskoj spremi/fakultetu za radna mjesta označena pod brojem: 1.1., 1.3., 1.4., 1.6., 1.7., 1.8., 1.9., 1.10., 1.11., 1.12., 1.13., 1.14.;
-diplome/svjedočanstva o završenoj srednjoj stručnoj spremi za radna mjesta označena pod brojem: 1.2., i 1.5.;
-uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja;
-uvjerenja o državljanstvu Bosne i Hercegovine ili Republike Srpske;
-uvjerenja o opštoj zdravstvenoj sposobnosti;
-uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u republičkim organima uprave ili rješenja o oslobađanju od polaganja stručnog ispita u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske;
-vozačke dozvole „B“ kategorije za radno mjesto označeno pod brojem: 1.8.

Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi originale ili ovjerene foto-kopije traženih dokumenata u propisanom roku ili ako, na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi navedene dokumente.

VIII

Javni konkurs će se objaviti u dnevnom listu ,,Nezavisne novine“ i na internet stranici Agencije za državnu upravu.

Javni konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu ,,Nezavisne novine“.

VD DIREKTORA

Aleksandar Radeta