skupstina-garancija-toplanaNarodna skupština Republike Srpske razmotrila je danas Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za izdavanje garancije Srpske za kreditno zaduženje “Toplane” Prijedor u iznosu od 7.000.000 evra kod Evropske banke za obnovu i razvoj prema projektu centralno grijanje.

Cilj projekta je da se pomogne “Toplani” Prijedor u poboljšanju energetske efikasnosti i održivosti centralnog grijanja izgradnjom nove kotlovnice na bio masu.

Projekat uključuje i investicije koje se odnose na mjere za kontrolu potrošnje, za poboljšanje upravljanja mrežom i efikasniju potrošnju toplote.

Rok otplate kredita je 15 godina, a dužnik je “Toplana” Prijedor.

SRNA