skupstina grada prijedoraOve srijede, 22. aprila, sa početkom u 10:00 časova, biće održana 26. sjednica Skupštine grada Prijedora.

Nakon Aktuelnog časa, na Dnevnom redu će se naći Prijedlog Odluke o mesnim zajednicama, Prijedlog Odluke o zboru građana, kao i Prijedlog Odluke o nagradama i priznanjima grada Prijedora(Prijedlog Odluke o dodjeli Plakete, Prijedlog Odluke o dodjeli Povelje počasnog građanina i Prijedlog Odluke o dodjeli Nagrade grada)

Pred odbornicima lokalnog parlamenta naćiće se i Prijedlog Rješenja o prestanku mandata člana Odbora za žalbe grada Prijedora, Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za imenovanje jednog člana Odbora za žalbe, Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za izbor jednog člana Odbora za žalbe grada Prijedora, Prijedlog Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju stalnih radnih tijela Skupštine grada Prijedora i Prijedlog Zaključka o utvrđivanju Nacrta Regulacionog plana zone RŽR Ljubija- „Centralna rudišta“ na teritoriji grada Prijedora i opštine Oštra Luka.

Pažnju javnosti će izazvati i Izvještaj o poslovanju javnih komunalnih preduzeća u 2014.godini (AD „Toplana“ Prijedor, AD „Gradska tržnica“ Prijedor, AD „Vodovod“ Prijedor i AD „Komunalne usluge“ Prijedor), Izvještaj o radu Turističke organizacije grada Prijedora za 2014.godinu, Izvještaj o poslovanju „Autotransport Prijedor“ a.d. Prijedor za 2014.godinu, Izvještaj o poslovanju Javnog preduzeća „Zavod za izgradnju grada“ Prijedor za 2014.godinu, Izvještaj o radu ustanova kulture za 2014.godinu (JU Pozorište „Prijedor“ Prijedor, JU Galerija ’96 Prijedor i JU Centar za prikazivanje filmova)

Na Dnevnom redu se nalaze i Izvještaj o radu IPC „Kozarski vjesnik“ Prijedor za 2014.godinu, Informacija o radu ustanova kulture u 2014.godini (JU Narodna biblioteka „Ćirilo i Metodije“ i JU Muzej Kozare Prijedor), Akcioni plan za sprečavanje i suzbijanje maloljetničke delikvencije na području Grada Prijedora – 2014 -2016. kao i Referati iz imovinsko – pravne oblasti.

Tekst i foto – Aleksandar Drakulić – www.prijedordanas.com