Policijski službenici Policijske uprave Prijedor učestvovali su danas u aktivnostima kampanje „16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja“ koje su realizovane na Trgu majora Zorana Karlice u Prijedoru u organizaciji Centra za socijalni rad Prijedor.

Realizacijom aktivnosti kampanje građanima je podijeljen promotivni letak koji sadrži osnovne informacije o prevenciji i adekvatnom reagovanju sistema u slučajevima rodno zasnovanog nasilja. Podjelom letaka građanima je ukazano na značaj prepoznavanja problema ugroženih lica, blagovremenog prijavljivanja nasilja i značaj pravovremene razmjene informacija sa drugim subjektima koji se bave zaštitom prava žrtava nasilja.

Imajući u vidu da je veći procenat osoba ženskog pola kao žrtava nasilja, kampanja „16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja“ usmjerena je prvenstveno na zaštitu žena žrtava svih oblika nasilja i diskriminacije.

Na području Policijske uprave Prijedor za jedanaest mjeseci ove godine evidentirana su 144 krivična djela nasilja u porodici ili porodičnoj zajednici koja su počinjena na štetu 150 lica. Od ukupnog broja žrtava nasilja, 127 žrtava su lica ženskog pola.

srpskainfo.com – SRNA