Rajko Macura, profesor Visoke škole „Banja Luka College“ preminuo je danas nakon kraće i teške bolesti.

Profesor je preminuo je na UKC RS u Banjaluci, gdje se nalazio na liječenju.

Profesor Rajko Macura rođen je 22.07.1953. godine, u Prijedoru.

Nakon završetka osnovne i srednje škole, školovanje nastavlja u Banjaluci i Beogradu gdje doktorira iz oblasti ekonomskih nauka.

Svoj dugogodišnji pedagoški rad započinje kao nastavnik matematike i fizike u osnovnoj školi ”Mladen Stojanović” u Prijedoru, a na studijskim programima iz oblasti ekonomije i menadžmenta na BLC-u podučava od 2009. godine. Generacije studenata pamtiće svoga profesora strateškog i projektnog menadžmenta, menadžmenta ljudskih resursa i socijalnog preduzetništva, koji im je prenosio ne samo znanje iz ovih predmeta, već i svoje bogato životno iskustvo. Autor je i koautor mnoštva naučnih radova, kao i naučnih monografija i udžbenika iz ekonomskih nauka. Učesnik je najznačajnijih naučnih konferencija iz oblasti ekonomije na području bivše Jugoslavije. Svoj trag ostavio je i u nevladinom sektoru, kao uspješan menadžer i izvršni direktor NVO «Svjetionik» tokom devedesetih godina.

Odlaskom profesora Rajka Macure, studenti BLC-a izgubili su voljenog profesora, profesori dragog kolegu koji ih je svojim uspjesima motivisao, a BLC velikog profesionalca, naučnog radnika i divnog čovjeka.

Komemoracija će biti održana u prostorijama BLC-a, 22.06.2022. godine u 10 časova.

BLC