Na osnovu ovlaštenja direktor firme “SB Laser” d.o.o. Edhem Bešić, raspisuje

KONKURS
za prijem u radni odnos

1.varioc – jedan izvršilac

Uslovi:
-završena mašinska škola smjer varioc ili poznavanje poslova zavarivanja
-radno iskustvo na poslovima zavarivanja

Oglas ostaje otvoren do dana popune radnog mjesta.

KONTAKT:
Tel: 062/001-008 Edina Bešić
Mail: edina@sb-laser.ba

Mjesto: Hrnići
Datum: 22.02.2022. godine

SB Laser d.o.o. Hrnići bb, 79202 Kozarac, Bosna i Hercegovina