INDUSTROPROJEKT A.D. ZA PROJEKTOVANJE, URBANIZAM I KONZALTING PRIJEDOR
ul. Vožda Karađorđa br. 14
Tel. (052) 232-645

K O N K U R S
za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

1.Diplomirani inženjer elektrotehnike (VSS)……………….1 izvršilac
VSS (VII st.str.spr.) – završen elektrotehički fakultet
Tri godine radnog iskustva na poslovima izrade projektne dokumentacije.
Posjedovanje licence za izradu projektne dokumentacije

2. Diplomirani inženjer građevine – hidro smjer (VSS) …………..1 izvršilac
VSS (VII st.str.spr.) – završen građevinski fakultet
Tri godine radnog iskustva na poslovima izrade projektne dokumentacije
Posjedovanje licence za izradu projektne dokumentacije

3. Diplomirani inženjer građevine –smjer niskogradnja (VSS) …….. 2 izvršioca
VSS (VII st.str.spr.) – završen građevinski fakultet
Tri godine radnog iskustva na poslovima izrade projektne dokumentacije
Posjedovanje licence za izradu prostorno-planske i projektne dokumentacije

4. Diplomirani inženjer mašinstva (VSS)–termotehničke instalacije …… 1 izvršilac
VSS (VII st.str.spr.) – završen mašinski fakultet
Tri godine radnog iskustva na poslovima izrade projektne dokumentacije
Posjedovanje licence za izradu projektne dokumentacije

5. Diplomirani inženjer arhitekture (VSS) …………..1 izvršilac
Tri godine radnog iskustva na poslovima izrade projektovanja i urbanističke dokumentacije.
Posjedovanje licence za izradu projektne dokumentacije

6. Diplomirani inženjer građevine – konstruktivni smjer (VSS)………..1 izvršilac
VSS (VII st.str.spr.) – završen građevinski fakultet
Tri godine radnog iskustva na poslovima izrade projektne dokumentacije Posjedovanje licence za izradu projektne dokumentacije

Mjesto rada: Banja Luka ili Prijedor
Plata je 2.000,00 KM

Posebni uslovi radnog mjesta

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju
– da je državljanin BiH,
– da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
– položenu B kategoriju za upravljanje motornim vozilom,
– poznavanje rada na računaru,

Posebni uslovi

Uz prijavu na konkurs treba dostaviti:
– uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) u originalu ili ovjerenu fotokopiju,
– dokaz o školskoj spremi (diploma o zaršenom fakultetu) – licencu (ovjerenu fotokopiju)
– dokaz o radnom iskustvu (ovjerenu kopiju radne knjižice)
– biografiju – izvod iz matične knjige rođenih
– dokaz o položenoj B kategoriji
– dokaz o zdravstvenoj i psihofizičkoj sposobnosti će biti u obavezi dostaviti samo izabrani kandidati

Napomena
Rok za podnošenje prijava za popunu radnog mjesta je 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske“(do 6.1.2022. godine)

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati prilikog izbora kandidata.

Zavod za zapošljavanje RS
Foto – ilustracija