GRADSKI ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE

Na osnovu člana 39. stav 3. i člana 40. stav b. Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 121/12) i člana 12. stav 3. Odluke o organizovanju i funkcionisanju civilne zaštite u oblasti zaštite i spasavanja Grada Prijedora (“Službeni glasnik Grada Prijedora”, broj: 7/13), na sjednici održanoj dana 30.03.2021. godine Gradski štab za vanredne situacije Grada Prijedora, donosi slijedeće:

ZAKLJUČKE

Gradski štab za vanredne situacije konstatuje:

1. Na području grada Prijedora trenutno je registrovano 116 lica sa pozitivnim testom na novi virus korona. Do sada se 1331 lice oporavilo od oboljenja uzrokovanog virusom korona, a 82 lica su preminula. Pod zdravstvenim nadzorom – u kućnoj izolaciji je 169 lica, a zdravstveni nadzor je prestao za 6722 lica.
U JZU Bolnicu “Dr Mladen Stojanović” Prijedor-na COVID odjeljenju radi liječenja lica sa pozitivnim testom na novi virus korona smješteno je 61 lice od kojih je 35 lica iz Prijedora, 16 iz Novog Grada, 8 lica iz Kozarske Dubice i po jedno lice iz Kostajnice i Oštre Luke.

2. Dana 26.03.2021.godine Republički štab za vanredne situacije donio je zaključak br.76-1/21 kojim se do 05.04.2021. godine zabranjuju sva javna okupljanja u grupama većim od 30 lica, sva privatna okupljanja u grupama većim od 10 lica (svadbe, krštenja, rođendani i sl.), rad fitnes centara i organizacija i izvođenje muzike uživo u ugostiteljskim objektima za smještaj, hranu i piće. Od 22.03.- 29.03.2021.godine zabranjuje se:
-rad ugostiteljskim objektima za ishranu i piće uključujući objekte koji posluju samostalno ili u okviru drugih objekata (benzinske pumpne stanice i dr.). Ugostiteljski objekti koji vrše smještaj mogu bez ograničenja vršiti smještaj, a usluge ishrane i pića mogu vršiti u periodu od 06,00 do 22,00 časa samo gostima kojima pružaju usluge smještaja.Takođe ugostiteljski objekti u periodu od 06,00 do 22,00 časa mogu vršiti dostavu hrane i pića, kao i šaltersku prodaju bez mogućnosti konzumiranja unutar i ispred ugostiteljskog objekta.
– rad trgovačkim centrima i subjektima koji posluju u okviru trgovačkog centra izuzev apoteka i subjekata čija je pretežna djelatnost trgovina prehrambenim proizvodima kao i subjekata koji posluju u prostorijama koji imaju zaseban ulaz u odnosu na ulaz trgovačkog centra bez obzira na vrstu djelatnosti koju obavlja.
– rad bazenima “wellnes” i spa centrima,
– rad skijalištima i skijaškim centrima,
– rad priređivačima igara na sreću, osim priređivačima internet igara i lutrijskih igara na sreću, osim klasične tombole,
– aktivnosti unutar ustanova kulture koje podrazumjevaju istovremeno prisustvo više lica u istom prostoru (pozoršta, bioskopi, muzeji, galerije).
Ovim zaključkom se od 29.03.2021.godine do 05.04.2021. godine obustavlja vaspitno-obrazovni rad u prostorijama osnovnih i srednjih škola i univerziteta i ustanova za obrazovanje odraslih u Republici Srpskoj, uz obavezu organizovanja nastave na daljinu korištenjem sredstava elektronske komunikacije.
Ovim Zaključkom je utvrđena i obaveza nošenja zaštitne maske u zatvorenom prostoru kao i obaveza pridržavanja zaštitne mjere fizičkog rastojanja od dva metra kako u zatvorenom, tako i na otvorenom prostoru. Preporučuje se građanima da na otvorenom prostoru koriste zaštitne maske ukoliko nije moguće održati fizičku distancu od dva metra. Takođe su ovim zaključkom donesene i slijedeće mjere:
– javne kuhinje mogu obavljati svoju djelatnost isključivo putem šalterskog usluživanja,
– do 05.04.2021.godine zabranjuje se prodaja alkoholnih pića svim subjektima u periodu od 22,00 do 06,00 časova,
– do 05.04.2021.godine u periodu od 22,00 do 06,00 časova dragstori mogu raditi isključivo putem šaltera,
– od 29.03.-05.04.2021.godine u autobusima kojim se obavlja prevoz lica u drumskom saobraćaju broj lica koja se prevoze ne može biti veći od broja registrovanih mjesta za sjedenje.

3. Dana 26.03.2021.godine Republički štab za vanredne situacije donio je zaključak br.76 – 2/21 o raspodjeli respiratora i zaštitnih maski iz donacije Vlade Republike Srbije kojim se JZU Bolnica “Dr Mladen Stojanović” dodjeljuje jedan klinički respirator, jedan transportni respirator i 1000 komada maski H95.

4. Dana 26.03.2021.godine Republički štab za vanredne situacije donio je zaključak br.76-3/21 o donaciji lične zaštitne opreme javnim zdravstvenim ustanovama kojim je JZU Bolnica “Dr Mladen Stojanović” i JZU Dom zdravlja Prijedor dodjeljuju značajne količine zaštitne opreme (maske, kape, kaljače,rukavice, zaštitna odjela i dr.)

5. Tokom vikenda (27.03.2021. i 28.03.2021.godine) osnovne i srednje škole, kao i javna preduzeća i ustanove na području grada Prijedora izvršili su dezinfekciju prostorija u vlastitim objektima o čemu su izvijestili Gradski štab za vanredne situacije Prijedor.

6. Kontrola i nadzor nad sprovođenjem mjera zabrane i ograničenja, kao i poštivanja mjera zaštite i sprečavanja pojave i širenja novog virusa korona vrši se putem kontrolnih timova koje čine pripadnici Policijske uprave Prijedor, Odsjeka komunalne policije Gradske uprave Prijedor i Odsjeka za inspekcijske poslove Gradske uprave Prijedor.

Naredbe, zaduženja i preporuke

1. Obavezuju se svi subjekti i sva pravna i fizička lica na području grada Prijedora da se u potpunosti pridržavaju zaključka Republičkog štaba za vanredne situacije br. 73 -1/21 donesenog 26.03.2021.godine.

2.Obavezuju se subjekti koji obavljaju registrovanu djelatnost da uslove obavljanja djelatnosti prilagode mjerama propisanim od strane JZU “Institut za javno zdravstvo Republike Srpske” za sprečavanje pojave i širenja COVID -19 bolesti na radnom mjestu.

3. Obavezuje se Odjeljenje za komunalne poslove i zaštitu životne sredine i imovinsko stambene poslove Gradske uprave Prijedor da tokom vikenda (03.04. i 04.04.2021. godine) izvrši dezinfekciju javnih površina-pješačkih zona na području grada Prijedora.

4. Obavezuju se nadzorni i kontrolni organi na području grada Prijedora da u saradnji sa predstavnicima Ministarstva unutrašnjih poslova intenzivno, u skladu sa obavezujućom instrukcijom Ministarstva uprave i lokalne samouprave, vrše kontinuiran i povećan broj kontrola i nadzor nad sprovođenjem mjera utvrđenih zaključcima Republičkog štaba za vanredne situacije. Posebno je potrebno pojačati kontrolu pridržavanja epidemioloških mjera na mjestima javnog okupljanja stanovništva.
Kontrolu i nadzor nad sprovođenjem mjera zabrane i ograničenja, kao i poštovanje mjera zaštite i sprečavanja pojave i širenja novog virusa korona vršiti putem zajedničkih kontrolnih tijela koja čine pripadnici Policijske uprave Prijedor, Odsjeka komunalne policije i Odsjeka za inspekcijske poslove Gradske uprave Prijedor.

5. Gradski štab za vanredne situacije apeluje na stanovnike grada Prijedora da se na vrijeme prijavljuju nadležnim ambulantama u slučaju pojave simptoma oboljenja COVID-19 i da u slučaju utvrđivanja pozitivnog testa na novi virus korona prijave sve kontakte Higijensko-epidemiološkoj službi JZU Doma Zdravlja Prijedor kako bi se mogle preduzeti propisane epidemiološke mjere.

6. Gradski štab za vanredne situacije apeluje na stanovnike grada Prijedora da se pridržavaju propisanih mjera za sprečavanje pojave i širenja novog virusa korona, a prije svega da poštuju mjere o ograničenom broju lica koja se organizovano okupljaju (do 10 lica), održavaju fizičku distancu od 2 metra, nose zaštitne maske u zatvorenom prostoru, održavaju mjere lične higijene, te da vrše redovno čišćenje i dezinfekciju prostorija u kojima borave i rade.

7. Gradski štab za vanredne situacije će i dalje aktivno pratiti razvoj situacije u vezi sa pojavom i širenjem korona virusa i u skladu sa razvojem događaja blagovremeno donositi zaključke i usmjeravati rad nadležnih službi.

Za realizaciju ovih zaključaka zadužuju se organi i službe Gradske uprave,privredna društva, javne ustanove i institucije na području grada Prijedora.

Broj: 02-sl-15/21
Datum: 30.03.2021. godine

KOMANDANT
Dalibor Pavlović