Iz Skupštine grada Prijedor saopšteno je da je predsjednik gradskog parlamenta Mirsad Duratović prilikom čitanja rezultata glasanja o budžetu grada za 2021. godinu rekao da je šest odbornika bilo “suzdržano” umjesto “protiv” i mediji su takvu informaciju prenijeli javnosti.

“Ukupno je glasalo 26 odbornika. Rezultat glasanja je bio sljedeći: 20 odbornika `za`, šest protiv i niko od odbornika nije bio suzdražan”, navodi se u današnjem Duratovićevom saopštenju.

Slijedom Duratovićevog čitanja rezultata glasanja i gradonačelnik Prijedora Dalibor Pavlović iste podatke prenio je u izjavi medijima u pauzi sjednice.

Budžet grada usvojen je na petoj redovnoj sjednici Skupštine grada Prijedora održanoj u ponedjeljak, 29. marta.

U prilogu današnjeg saopštenja medijima je dostavljen stenogram glasanja.

Klub odbornika SDS-a zatražio je od Skupštine da demantuje informaciju o glasanju, a Klub odbornika DNS-a za danas je najavio konferenciju za novinare o posljednjoj sjednici gradske skupštine, budući da su odbornici ovih dviju stranaka glasali protiv budžeta.

Skupštinu grada Prijedora mediji su do izbijanja pandemije pratili u sali Skupštine gdje su im bili obezbijeđeni uslovi za nesmetan rad i praćenje plenarnih sjednica, uključujući praćenje monitora sa rezultatima glasanja.

Nakon uvođenja epidemioloških mjera, novinari su izmješteni u prostor ispred sale koji je do tada služio kao mjesto za kafe pauze odbornicima i mjesto na kojem je dozvoljeno pušenje i koji je zadržao tu funkciju i nakon što je odlučeno da to bude mjesto za rad novinara.

Na posljednjoj sjednici tu su boravili i načelnici odjeljenja i izvjestioci pojedinih tačaka dnevnog reda koji nisu mogli boraviti u velikoj sali zbog novog ograničenja broja ljudi u zatvorenom prostoru do 30, a Skupština grada Prijedora ima 31 odbornika, te su uslovi za rad medija dodatno bili otežani.

SRNA