Multisektorski tim za prevenciju i borbu protiv porodičnog i nasilja nad ženama grada Prijedora upoznao se danas sa Pravilnikom o postupku i načinu sprovođenja procjene rizika – aktom Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske koji je proizašao iz novog Zakona o zaštiti od nasilja u porodici Srpske, a koji je od ovog mjeseca stupio na snagu.

Pomoćnik načelnika Policijske uprave Prijedor Zoran Inđić pozvao je sve subjekte zaštite da se upoznaju sa novim aktom i da svako doprinese njegovom zaživljavanju, ističući da je policija i do sada obavljala takve aktivnosti i sprovodila obuke policijskih službenika još od 2003. godine za rad u ovoj osjetljivoj oblasti, a da su sada postupci detaljno formalizovani i uniformni, te da se očekuje dodatna obuka zbog novina u zakonskim i podzakonskim aktima.

“Predlažem timu da se zapisnici sa ovih redovnih sastanaka prosljeđuju u roku ne dužem od dva-tri dana, da se na narednim sastancima sumiraju i informacije šta je od zabilježenih slučajeva otišlo ka tužilaštvu, a šta, eventualno, iz tužilaštva obustavljeno, kao i da se održi zajednički sastanak sa predstavnicima sudova i tužilaštva”, rekao je Inđić.

Psihijatar iz Centra za mentalno zdravlje Prijedor primarijus doktor Goran Račetović, koji je koordinator Doma zdravlja za ova pitanja, rekao je da je novi akt o procjeni rizika dobar za policijske službenike koji rade na terenu, na prvoj liniji i kojima je to u opisu posla.

“Oni kao profesionalci mogu biti rasterećeni da li su uradili nešto adekvatno ili nisu po ovom pitanju, a to je da kroz set jednostavnih pitanja mogu sami procijeniti da li postoji određeni stepen rizika, tako da se uz pomoć toga može lakše doći do nekih mehanizama zaštite žrtava nasilja, uz sve druge mogućnosti koje zakon nudi”, naveo je Račetović.

On je naglasio da ovo nije specifična, medicinska procjena ličnosti počinioca nasilja, za šta bi bile potrebne druge profesije i znatno duži period, već osnovna procjena rizika – da li se nešto može dogoditi, ponoviti ili iskomplikovati.

“Na taj način, a u komunikaciji sa licem za koje se rizik procjenjuje, kao i sa licima iz njegovog okruženja, dolazi se do procjene stepena rizika, da li je nizak, umjeren ili visok”, dodao je Račetović.

Centar za socijalni rad Prijedor u decembru je zabilježio osam prijava nasilja u porodici, Policijska uprava šest, Dom zdravlja jedan, dok ostali subjekti zaštite žrtava porodičnog nasilja nisu imali evidentiranih prijava u decembru. Brojevi se ne podudaraju, niti se njihovim zbrajanjem dobija precizan ukupan broj, a to je zbog toga što svaka institucija ima svoju metodologiju evidencije.

Redovni mjesečni sastanak tima održan je danas u prostorijama Policijske uprave Prijedor, a prisustvovali su mu članovi iz svih sedam subjekata koji su potpisnici Protokola o postupanju s ciljem zaštite i zbrinjavanja žrtava porodičnog nasilja, akta koji grad Prijedor ima od 2010. godine.

Tim čine predstavnici Policijske uprave Prijedor, Centra za socijalni rad, Doma zdravlja, bolnice “Dr Mladen Stojanović”, Centra “Sunce” i aktiva direktora osnovnih i srednjih škola.

Povremeno sastancima prisustvuju predstavnici Tužilaštva, a od danas je član tima i jedan predstavnik medijske zajednice, zahvaljujući projektu “Lokalno novinarstvo i izvještavanje o nasilju nad ženama i nasilju u porodici”, koji Agencija UN za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena i Medija centar Sarajevo realizuju u Prijedoru i u još deset lokalnih zajednica u BiH.

SRNA