U okviru projekta „Prijedor Circle Hub“ Agencija za ekonomski razvoj grada PREDA-PD organizuju besplatni kurs Dizajna korisničkog interfejsa „UI/UX dizajn Adobe XD“. Projekat podržava Vlada Švicarske.

Dizajn predstavlja važnu stavku svakog web sajta ili aplikacije i prva je stvar koju korisnik primjećuje čak i prije samog sadržaja. Ovo naravno ne znači da je jedan segment važniji od drugog već nam govori da zajedno moraju činiti kompaktnu cjelinu da bi njihov proizvod bio privlačniji korisnicima.

Tokom ovog kursa polaznici će steći potrebno znanje iz oblasti User Experience i User Interface te će imati priliku da na praktičnim primjerima nauče kako sa dizajnerskim pristupom kreirati najbolja rješenja, vodeći računa o svim segmentima.

Kurs obuhvata:

• Elementarno upoznavanje sa CC ( Creative Cloud ),
• Upoznavanje sa XD-om,
• Segmenti XD-a,
• Kolaboracija sa kolegama na istom projektu,
• Upoznavanje sa Design, Prototypes i Share segmentima,
• Assets, Layers, Plugins,
• Sticanje osnovnog znanja o UX-u i UI-u.
• Kreiranje warframe-ova za Web (Responsive) i Mobile (Tablet & Phone),
• Kreiranje layouta-a,
• Kriranje design systema.

Kurs je namjenjen nezaposlenim mladim ljudima iz grada Prijedora, freelancer-ima, kao i svima koji su zainteresovani da steknu nova znanja iz ove oblasti i time poboljšaju buduće poslovanje.

Prijavi se na kurs

Ovo je samo jedna u nizu aktivnosti koja će se realizovati u okviru projekta “Prijedor Circle Hub”, a cilj je usavršavanje i povezivanje mladih, studenata te nezaposlenih koji su aktivni u oblasti informacionih tehnologija i kreativne industrije.

S ciljem stvaranja sigurnog okruženja za rad zbog epidemiološke situacije u kojoj se nalazimo, broj polaznika kursa je ograničen na 10.

Više o kursu možete pronaći OVDJE