GRADSKI ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE

Na osnovu člana 39. stav 3. i člana 40. stav b., Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 121/12) i člana 12. stav 3., Odluke o organizovanju i funkcionisanju civilne zaštite u oblasti zaštite i spasavanja Grada Prijedora (“Službeni glasnik Grada Prijedora”, broj: 7/13), na sjednici održanoj dana 01.12.2020. godine Gradski štab za vanredne situacije Grada Prijedora, donosi sljedeće:

ZAKLJUČKE

Gradski štab za vanredne situacije konstatuje:

1. Na području grada Prijedora trenutno je registrovano 117 lica sa pozitivnim testom na novi virus korona. Do sada se 544 lice oporavilo od oboljenja uzrokovanog virusom korona, a 51 lice je preminulo. Pod zdravstvenim nadzorom – u kućnoj izolaciji je 259 lica, a zdravstveni nadzor je prestao za 3.831 lica.

U JZU Bolnicu “Dr Mladen Stojanović” Prijedor – COVID odjeljenje radi liječenja lica sa pozitivnim testom na virus korona smješteno je 82 lica od kojih su 53 lica iz Prijedora, po 11 iz Novog Grada i Kozarske Dubice, 4 lica iz Kostajnice i po jedno lice iz Oštre Luke, Sanskog Mosta i Dvora na Uni.

2. Dana 27.11.2020.godine Republički štab za vanredne situacije donio je zaključak br.64-1/20 kojim se do 21.12.2020.godine zabranjuju sva javna okupljanja u grupama većim od 50 lica, muzika uživo u ugostiteljskim objektima za smještaj, ishranu i piće i ograničavaju privatna okupljanja u grupama većim od 10 lica (svadbe, krštenja, rođendani i sl.). Ovim zaključkom je utvrđena i obaveza nošenja zaštitne maske na otvorenom i u zatvorenom prostoru, kao i obaveza pridržavanja zaštitne mjere fizičkog rastojanja od dva metra.

Ovim zaključkom se do 21.12.2020.godine ograničava radno vrijeme u periodu od 06:00 do 22:00 časa svim vrstama ugostiteljskih objekata za ishranu i piće. U ovom periodu u vremenu od 22:00 do 06:00 časova dragstori mogu raditi isključivo putem šalterske prodaje.

3. Dana 27.11.2020.godine Republički štab za vanredne situacije donio je zaključke br.64-2/20 o donaciji lične zaštitne opreme kojim se javnim zdravstvenim ustanovama Dom zdravlja Prijedor i JZU Bolnica “Dr Mladen Stojanović” Prijedor dodjeljuju zaštitne maske, zaštitni ogrtači, zaštitne rukavice i višekratna zaštitna odijela.

Naredbe, zaduženja i preporuke

1.Obavezuju se svi subjekti i sva pravna i fizička lica na području grada Prijedora da se u potpunosti pridržavaju zaključka Republičkog štaba za vanredne situacije br. 64 -1/29 donesenog 27.11.2020. godine.

2.Obavezuju se subjekti koji obavljaju registrovanu djelatnost da uslove za obavljanje djelatnosti prilagode mjerama propisanim od strane JZU ” Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske” za sprečavanje pojave i širenja COVID -19 bolesti na radnom mjestu.

3. Obavezuju se nadzorni i kontrolni organi na području grada Prijedora da u saradnji sa predstavnicima Ministarstva unutrašnjih poslova i u skladu sa Instrukcijom Ministarstva uprave i lokalne samouprave, kontinuirano vrše kontrole i nadzor nad sprovođenjem mjera utvrđenih zaključcima Republičkog štaba za vanredne situacije, kao i mjera donesenih od strane Gradskog štaba za vanredne situacije.

4. Gradski štab za vanredne situacije apeluje na stanovnike grada Prijedora da se pridržavaju propisanih mjera za sprečavanje pojave i širenja novog virusa korona a prije svega da poštuju mjere o ograničenom broju lica koja se organizovano okupljaju ( do 10 lica), održavaju fizičku distancu od 2 metra, nose zaštitne maske, održavaju mjere lične higijene, te da vrše redovno čišćenje i dezinfekciju prostorija u kojima borave i rade.

5.Zbog povećanog broja polazaka koji se realizuju zbog mjera donesenih usljed pojave pandemije uzrokovane novim virusom korona COVID – 19 Gradski Štab za vanredne situacije donosi odluku o subvencioniranju autoprevoznika na području grada Prijedor u visini od 1,00 do 1,20 KM po pređenom kilometru u zavisnosti od ekonomičnosti linije i vozila koja vrše usluge prevoza.

6.Gradski štab za vanredne situacije će i dalje aktivno pratiti razvoj situacije u vezi sa pojavom i širenjem korona virusa i u skladu sa razvojem događaja blagovremeno donositi zaključke i usmjeravati rad nadležnih službi.

Za realizaciju ovih zaključaka zadužuju se organi i službe Gradske uprave Prijedor, privredna društva, javne ustanove i institucije na području grada Prijedora.

Broj: 02-sl-91/20
Datum: 01.12.2020. godine

KOMANDANT
Milenko Đaković