Industroprojekt a.d. Prijedor

Oblast: Građevinarstvo i geodezija
Rad na: Neodređeno vrijeme
Regija: Prijedor
Otvoreno do: 29.10.2020.
Broj izvršilaca: 5

OPIS RADNOG MJESTA
INDUSTROPROJEKT A.D. ZA PROJEKTOVANJE , URBANIZAM I KONZALTING
PRIJEDOR ul. Vožda Karađorđa br. 14
Tel. (052) 232-645
K O N K U R S
za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

1. Diplomirani inženjerlektrotehnike (VSS)………………1 izvršilac
VSS (VII st.str.spr.) – završen elektrotehički fakultet
Tri godine radnog iskustva na poslovima izrade projektne dokumentacije.
Posjedovanje licence za izradu projektne dokumentacije

2.Diplomirani inženjer mašinstva (VSS) – termotehničke instalacije ………1 izvršilac
VSS (VII st.str.spr.) – završen mašinski fakultet
Tri godine radnog iskustva na poslovima izrade projektne dokumentacije
Posjedovanje licence za izradu projektne dokumentacije

3. Diplomirani inženjer građevine – hidro smjer (VSS) …………..1 izvršilac
VSS (VII st.str.spr.) – završen građevinski fakultet
Tri godine radnog iskustva na poslovima izrade projektne dokumentacije
Posjedovanje licence za izradu projektne dokumentacije

4. Diplomirani inženjer građevine –smjer niskogradnja (VSS) ……..2 izvršilac
VSS (VII st.str.spr.) – završen građevinski fakultet
Tri godine radnog iskustva na poslovima izrade projektne dokumentacije
Posjedovanje licence za izradu prostorno-planske i projektne dokumentacije

5. Diplomirani inženjer arhitekture (VSS) …………1 izvršilac
Tri godine radnog iskustva na dizajniranju i urbanističkom planiranju.
Posedovanje licence za izradu projektne dokumentacije

Mjesto rada: Banja Luka ili Prijedor
Plata je po dogovoru, a postoji mogućnost i suvlasništa u firmi.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju
-da je državljanin BiH,
-da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
-položenu B kategoriju za upravljanje motornim vozilom,
-poznavanje rada na računaru,

Posebni uslovi
Uz prijavu na konkurs treba dostaviti :
-uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) u originalu ili ovjerenu fotokopiju,
-dokaz o školskoj spremi (diploma o zaršenom fakultetu)
-licencu (ovjerenu fotokopiju)
-dokaz o radnom iskustvu (ovjerenu kopiju radne knjižice)
-biografiju
-izvod iz matične knjige rođenih
-dokaz o položenoj B kategoriji
-dokaz o zdravstvenoj i psihofizičkoj sposobnosti će biti u obavezi dostaviti samo izabrani kandidati

Napomena
U slučaju da se ne jave lica sa radnim iskustvom, uzeće se u razmatranje i molbe lica bez radnog iskustva (pripravnika).
Rok za podnošenje prijava za popunu radnog mjesta je 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske“.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati prilikog izbora kandidata.

Zavod za zapošljavanje RS
Foto – ilustracija