Gradska uprava Prijedor objavila je danas na svojoj zvaničnoj internet prezentaciji (www.prijedorgrad.org) listu odobrenih sredstava za socijalno-humanitarne saveze/udruženja i udruženja nacionalnih manjina za njihove planirane aktivnosti u 2020. godini.

Za 14 socijalno-humanitarnih saveza i udruženja predviđeno je ukupno 86.000 KM a za četiri udruženja nacionalnih manjina ukupno 20.000 KM.

Lista odobrenih sredstava za socijalno-humanitarne saveze/udruženja i udruženja nacionalnih manjina za planirane aktivnosti u 2020. godini

Socijalno-humanitarna udruženja
1. Udruženje roditelja djece sa posebnim potrebama „Neven“ – 10.000 KM
2. Udruženje žena „Nada“ – 10.000 KM
3. MDD „Merhamet“ – 10.000 KM
4. Udruženje paraplegičara Prijedor – 7.000 KM
5. Savez invalida Rada – 7.000 KM
6. Međuopštinska organizacija saveza slijepih – 7.000 KM
7. Međuopštinsko udruženje gluvih i nagluvih – 7.000 KM
8. Regionalno udruženje distrofičara – 4.000 KM
9. Udruženje oboljelih od multiple skleroze- 4.000 KM
10. Udruženje dijabetičara Prijedor – 4.000 KM
11. HUSR „Osmijeh anđela“ – 3.500 KM
12. UG za pomoć oboljelim od astme i KOPB „Anemona“ – 3.500 KM
13. HO „Srbi za srbe“ – 3.000 KM
14. Udruženje građana „Altruist“ – 3.000 KM
UKUPNO 83.000 KM

Udruženja nacionalnih manjina
1. Ukrajinsko udruženje „Kozak“ Trnopolje – 5.000 KM
2. Udruženje Slovenaca „Lipa“- 5.000 KM
3. Udruženje Čeha „Česka beseda“ – 5.000 KM
4. Udruženje Roma Prijedor – 5.000 KM
UKUPNO 20.000 KM

Priredio – www.prijedordanas.com