Grad Prijedor raspisao je tender za izbor izvođača radova na 10 projekata rekonstrukcije i sanacije infrastrukturnih objekata oštećenih u poplavama u maju i junu, ukupne vrijednosti oko 340.000 KM sa PDV-om.

Riječ je o sanaciji i rekonstrukciji propusta u Gornjoj Lamovitoj procijenjene vrijednosti ugovora 22.344 KM bez PDV-a, o sanaciji mosta i potpornog zida na lokalnom putu u Lamovitoj (27.834 KM) i regulaciji korita Vrijeske i rekonstrukciji propusta u Trnopolju (34.402 KM).

Tu su i izgradnja novog i proširenje postojećeg propusta, te sanacija potpornog zida na lokalnim putevima u naseljima Tukovi-Bišćani, Raškovac i Zecovi, te izgradnja mosta u naselju Puharska (42.464 KM), zatim regulacija korita Mikarevića potoka na Svalama i zacijevljenje kanala u naselju Čirkin Polje (40.133 KM), kao i izrada, sanacija i rekonstrukcija propusta na dijelu puteva u naseljima Šurkovac, Ljeskare i Kalajevo i rekonstrukcija propusta na potoku Ljubijica u Ljubiji (25.667 KM).

Slijede izgradnja mosta u Jelovcu i rekonstrukcija i sanacija propusta u Jutrogošti (34.827 KM), uklanjanje betonskih dijelova mosta na rječici Bistrici, izgradnja pješačkog mosta u Niševićima, te izgradnja novog, sanacija i rekonstrukcija propusta u Omarskoj i Lamovitoj (25.247), izgradnja mosta na Plavincu i sanacija propusta u Busnovima (14.205 KM), kao i sanacija i izrada propusta u naseljima Gornji Garevci, Božići, Kozaruša i Crna Dolina (23.352 KM).

Riječ je o otvorenom postupku javne nabavke, rok za prijem ponuda je 3. januar 2020. godine, kriterij za dodjelu ugovora je najniža cijena, rok za izvršenje radova je 60 radnih dana.

Prema izvještaju o procijenjenoj šteti uzrokovanoj poplavama u maju i junu na području Prijedora, ukupna šteta iznosi 4.150.000 KM.

SRNA