Obavještenje građanima Prijedora

U skladu sa Pravilnikom o uzbunjivanju i postupanju građana u slučaju opasnosti (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 53. od 25.06.2013. godine) Operativno komunikacioni centar 121 Grada Prijedora će u nedjelju 15.12.2019. godine u 12:00 časova vršiti provjeru ispravnosti sistema za javno uzbunjivanje građana na području Grada Prijedora.

Provjera ispravnosti sistema za javno uzbunjivanje izvršiće se davanjem znaka PRESTANAK OPASNOSTI!.

Provjera će se u skladu sa pomenutim Pravilnikom u narednom periodu vršiti svakog 15-og u mjesecu u 12:00 časova.