Odbor mladih DNS-a Prijedor održao je sinoć (18.11.2019.) sjednicu na kojoj se razmatralo osam tačaka dnevnog reda, između ostalog, razmatran je i usvojen izvještaj o radu Organizacije mladih u periodu između dvije sjednice.

„Iz izvještaja rejonskih koordinatora Aktiva mladih Mjesnih organizacija moglo smo čuti da je realizovan niz aktivnosti u svim aspektima djelovanja ove organizacije. Bilo je radnih sastanaka do društveno odgovornih aktivnosti kao što su humanitarne aktivnosti, uređenje životnog prostora i dječijih igrališta u Mjesnim zajednicama našeg grada“, rekao je Bojan Martić, v.d. predsjednik Odbora mladih DNS-a Prijedor.

On je rekao da je razmatran i prijedlog za članove Glavnog odbora mladih DNS-a, te Predsjedništva ove organizacije.

Kooptirani su novi članovi u Odbor mladih i Predsjedništvo odbora mladih GO DNS-a Prijedor te imenovani koordinatori za rejone tri i sedam.

Sjednici Odbora mladih DNS-a Prijedor prisustvovali su predsjednik Gradske organizacije DNS-a Prijedor Milenko Đaković, potpredsjednik Gradske organizacije DNS-a Prijedor i poslanik u NS RS Duško Ivić, te potpredsjednici Olivera Brdar i Dragan Romčević.

Sjednici je prisustvovao i predsjednik Organizacije mladih DNS-a Borivoj Obradović i predsjednik Odbora mladih Gradske organizacije DNS-a Banja Luka, Bojan Pećanac.

Povezane vijesti

Agencija za ekonomski razvoj “PREDA-PD”... Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora "PREDA-PD" pozvala je mikro, mala i srednja poduzeća da se prijave na javni poziv za dostavljanje prijedl...
Oštra Luka: Pri kraju nova zgrada Skupštine opštin... Opština Oštra Luka pokrenula je pregovarački postupak za dodatne radove na završetku izgradnje objekta Spomen sobe i sale Skupštine opštine sa izvođač...
Grad Prijedor: Za opštu komunalnu potrošnju 860.00... U budžetu Grada Prijedora za opštu komunalnu potrošnju predviđeno je 860.000 KM. Za izvođenje ovih radova u postupku javnih nabavki odabrano je pri...
DNS – Pavić: Mladi da grade bolju budućnost ... Predsjednik DNS-a Marko Pavić izjavio je danas u Prijedoru da je mlade DNS-a još jednom upoznao sa osnovnim smjernicama politike DNS-a, kao i sa Prog...
Odsjek za strateško planiranje: Grad Prijedor akti... Grad Prijedor jedna je od prvih lokalnih zajednica koja putem veb platforme pokušava da napravi bazu podataka Prijedorčana u inostranstvu. Grad pos...
Skupština grada Prijedora: Poziv zainteresovanima ... Skupština grada Prijedora uputila je javni poziv predstavnicima nevladinih organizacija, fondacija, sindikata i drugih udruženja građana za podnošenje...
Prijedor: Sa navijačima biti sagovornik, a ne prot... Učesnici sastanka o sprečavanju incidenata i krivičnih djela počinjenih iz mržnje i predrasuda, koji je u Prijedoru organizovao OEBS, pozvali su preds...
Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora ̶... Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora "Preda-PD" dobila je nagradu "Kapetan Miša Anastasijević" kao najbolja razvojna agencija u Republici Srps...