Svjedoci Državnog tužilaštva na suđenju za zločine počinjene na području Prijedora ispričali su kako su čuli da je kod zaseoka Praštalo zarobljena veća grupa Bošnjaka, kao i da su čuli za neka ubistva.

Rajko Đurić je kazao kako mu je “samo iz priče” poznato nešto o zarobljavanju veće grupe Bošnjaka na području Miske Glave.

“Pričalo se da je zarobilo 114 Muslimana u zaseoku Praštala. (…) Pričalo se da je poginuo jedan Musliman”, rekao je svjedok, dodavši da nije upućen ko ih je zarobio, ali da je čuo kako su prevezeni do Doma u Miskoj Glavi.

On je kazao da se pričalo kako je nakon toga odvedeno deset-jedanaest Bošnjaka, ali da nije čuo ko ih je odveo, niti šta je bilo s njima. Također je dodao da je čuo kako je pred Domom “ubijen jedan Musliman”.

Đurić je istakao da je čuo kako je zaštićeni svjedok S-2 bio na lokalitetu Kipe kad su “Muslimani vođeni gore”. Pojasnio je da mu S-2 nije rekao ko je bio s njim u to vrijeme. Tužilaštvo je pročitalo Đurićev iskaz iz istrage prema kojem je izjavio da mu je S-2 kazao kako je na Kipama bio Marinko Praštalo, na šta je Đurić rekao: “To je to.”

U iskazu, kako je pročitalo Tužilaštvo, svjedok je ustvrdio kako mu je “S-2 rekao da je prilikom dovoženja zatvorenika na Kipe počelo ubijanje i da se prepao”.

U unakrsnom ispitivanju Đurić je naveo kako je S-2 već drugo vremena u lošim odnosima s njegovim rođakom i optuženim Miloradom Obradovićem.

Za učešće u nezakonitom zarobljavanju, zatvaranju, mučenju i ubistvima 120 muškaraca krajem jula 1992. godine, koji su bili zatvoreni u Domu u Miskoj Glavi, a potom i na stadionu u Ljubiji, optuženi su Slobodan Taranjac, Miodrag Glušac, Ranko Babić, Ranko Došenović, Marinko Praštalo, Rade Zekanović, Zdravko Panić, Trivo i Milan Vukić, Slobodan Knežević i Milorad Obradović.

Prema optužnici, Taranjac je bio predsjednik Kriznog štaba u Ljubiji, Glušac zamjenik komandanta 6. ljubijskog bataljona Vojske Republike Srpske (VRS), Došenović pomoćnik komandanta bataljona za bezbjednost, a ostali pripadnici čete iz Miske Glave, odnosno vojne i civilne policije.

Drugi svjedok Mladen Matijaš je istakao da je čuo kako je na području Miske Glave u okolini Praštala zarobljeno od 80 do 100 Bošnjaka. Ne mogavši precizirati kada se to desilo, svjedok je dodao i da je čuo kako su odvedeni u Dom, te da ih je ispitivao Rade Zekanović.

Matijaš je kazao i da mu je S-2 ispričao da je bio u pratnji autobusa ljudi vođenih na Kipe.

Na upit da li zna šta se desilo s tim ljudima, svjedok je rekao da je “jedan dio poginuo, valjda strijeljan”, a da je drugi dio otišao. Negirao je da je saznao ko je strijeljao te osobe.

U unakrsnom ispitivanju svjedok je naglasio da nije čuo kako je neko spominjao optuženog Obradovića da je učestvovao u ispitivanju u Miskoj Glavi, niti da je nekoga maltretirao. I on je potvrdio da S-2 i Obradović nisu u dobrim odnosima.

Suđenje će se nastaviti 30. septembra.

BIRN