Prijem radnika – Industroprojekt A.D. Prijedor

Oblast: Konsalting, savjetodavne usluge
Rad na: Neodređeno vrijeme
Regija: Prijedor
Otvoreno do: 22.08.2019.
Broj izvršilaca: 5

OPIS RADNOG MJESTA
INDUSTROPROJEKT A.D. P R I J E D O R
ul. Vožda Karađorđa br. 14 Tel. (052) 232-645 , 234-646

K O N K U R S
za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

1.Diplomirani inženjer elektrotehnike (VSS)…………………………………………………..1 izvršilac
VSS (7 st.str.spr.) – završen elektrotehički fakultet
Tri godine radnog iskustva na poslovima izrade projektne dokumentacije.
Posjedovanje licence za izradu projektne dokumentacije

2.Diplomirani inženjer mašinstva (VSS) – termotehničke instalacije …………… 1 izvršilac
Tri godine radnog iskustva na poslovima izrade projektne dokumentacije
Posjedovanje licence za izradu projektne dokumentacije

3.Diplomirani inženjer građevine – hidro smjer (VSS) ……………………………………. 1 izvršilac
Tri godine radnog iskustva na poslovima izrade projektne dokumentacije
Posjedovanje licence za izradu projektne dokumentacije

4.Diplomirani inženjer građevine –smjer niskogradnja (VSS) ………………………….. 1 izvršilac
Tri godine radnog iskustva na poslovima izrade projektne dokumentacije
Posjedovanje licence za izradu prostorno-planske i projektne dokumentacije

5.Diplomirani inženjer arhitekture (VSS) ………………………………………………………….1 izvršilac
Tri godine radnog iskustva na poslovima izrade projektovanja i urbanističke dokumentacije.
Posjedovanje licence za izradu projektne dokumentacije

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju
1) da je državljanin BiH,
2) da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
3) položenu B kategoriju za upravljanje motornim vozilom,
4) poznavanje rada na računaru,

Posebni uslovi
Uz prijavu na konkurs treba dostaviti :
1) uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) u originalu ili ovjerenu fotokopiju,
2) dokaz o školskoj spremi (diploma o zaršenom fakultetu)
3) licencu (ovjerenu fotokopiju)
4) dokaz o radnom iskustvu (ovjerenu kopiju radne knjižice)
5) biografiju
6) izvod iz matične knjige rođenih
7) dokaz o položenoj B kategoriji
8) dokaz o zdravstvenoj i psihofizičkoj sposobnosti će biti u obavezi dostaviti samo izabrani kandidati

Napomena
U slučaju da se ne jave lica sa radnim iskustvom, uzeće se u razmatranje i molbe lica bez radnog iskustva (pripravnika).

Rok za podnošenje prijava za popunu radnog mjesta je 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske“.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati prilikog izbora kandidata.

Zavod za zapošljavanje RS
Foto – ilustracija