Nastavnik njemačkog jezika – JU OŠ „Petar Škundrić” – Oštra Luka

Oblast: Obrazovanje
Rad na: Određeno vrijeme
Regija: Prijedor
Otvoreno do: 13.01.2019.
Broj izvršilaca: 1

OPIS RADNOG MJESTA
Nastavnik njemačkog jezika – 1 izvršilac, osam (8) časova na određeno vijeme, sa radnim iskustvom.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Sl.gl. RS“ broj: 01/16 i 66/18), kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Sl.gl. RS“ broj: 44/17 i 31/18) i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Sl.gl. RS“ broj: 77/09, 86/10 i 25/14). Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS“, broj: 74/18).

OPŠTI USLOVI:
-uvjerenje o državljanstvu,
-izvod iz matične knjige rođenih,
-ljekarsko uvjerenje, koje prilaže samo izabrani kandidat, a prije zasnivanja radnog odnosa,
-uvjerenje da nisu osuđivani pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, koje će škola, za izabranog kandidata pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Pored dokaza o ispunjavanju opštih uslova potrebno je dostaviti dokaze o ispunjavanju posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata i to:
-diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti; -uvjerenje o položenom stručnom ispitu, -dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visoko školske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
– uverenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica (zaključno sa danom izdavanja uvjerenja);
-uvjerenje o radnom stažu izdatu od ranijeg poslodavca;
-uvjerenje gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
-uvjerenje gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca;
-uvjerenje gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Komisija će pisanim putem obavijestiti kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave o datumu i mjestu sprovođenja testiranja i intervjua.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata, ne starije od šest mjeseci i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Prijave slati na adresu:JU Osnovna škola „Petar Škundrić“ Budimlić Japra 131, 79228 Donji Agići, sa naznakom „za konkurs“.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Zavod za zapošljavanje RS
Foto – ilustracija

Povezane vijesti

KONKURS ZA POSAO: BANKA TRAŽI RADNIKA U PRIJEDORSK... U cilju ostvarenja strateških ciljeva poslovanja i pružanja vrhunske usluge klijentima, Sberbank a.d. Banja Luka objavljuje: JAVNI KONKURS za prij...
OGLAS ZA POSAO: PRODAVAČ/PRODAVAČICA PRODAVAČ/PRODAVAČICA U PRIJEDORU Najveći prodavač obuće u Europi Deichmann traži nove saradnike u Prijedoru Vaši zadaci: -briga o trgovini i pr...
KONKURS ZA POSAO: PRIJEDORSKO PREDUZEĆE TRAŽI 15 R... “BOSNAMONTAŽA” a.d. PRIJEDOR Rudnička b.b. 79101 Prijedor KONKURS ZA POSAO 1.Bravari - 10 izvršilaca 2.Zavarivači CO2 i elektro - 5 izvrš...
OGLAS ZA POSAO: TRGOVAC U KIOSKU Trgovac u kiosku- „Glas Srpski-Trgovina“A.D. - Minutica Banja Luka Oblast: Trgovina, komercijala, nekretnine Rad na: Određeno vrijeme Regija: ...
KONKURS ZA POSAO: PREDUZEĆU IZ PRIJEDORA POTREBNO ... Potrebno 5 inženjera- “Industroprojekat” A.D. Prijedor Oblast: Građevinarstvo i geodezija Rad na: Neodređeno vrijeme Regija: Prijedor Otvore...
KONKURS ZA POSAO: PRIJEDORSKOM PREDUZEĆU POTREBNO ... Potrebno 6 izvršilaca ”WTL” d.o.o. Prijedor Oblast: Turizam i ugostiteljstvo Rad na: Neodređeno vrijeme Regija: Prijedor Otvoreno do: 10.04...
KONKURS ZA POSAO: IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA OŠ ... IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA ŠKOLE- JU OŠ “Vuk Karadžić” Omarska Oblast: Obrazovanje Rad na: Određeno vrijeme Regija: Prijedor Otvoreno do: ...
KONKURS ZA POSAO: OSNOVNI SUD PRIJEDOR PRIMA TRI P... Sudijski pripravnik-volonter- Osnovni sud u Prijedoru Oblast: Državna služba i uprava Rad na: Određeno vrijeme Regija: Prijedor Otvoreno do:...