Gradska uprava Prijedor raspisala je danas konkurs za dodjelu 60 učeničkih stipendija.

Na konkurs se mogu prijaviti učenici drugog i viših razreda srednje škole, koji imaju državljanstvo BiH i stalno prebivalište na teritoriji grada Prijedora.

Rok za predaju dokumentacije koja je precizno navedena u konkursu objavljenom na zvaničnom sajtu grada i u lokalnim nedeljnim novinama “Kozarski vjesnik” je 22.oktobar do 12:00 časova.

Iznos učeničke stipendije je 70 KM.

Konkurs za dodjelu studentskih stipendija će biti raspisan krajem oktobra mjeseca.

Na osnovu člana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 97/16) i člana 89. Statuta Grada Prijedora („Službeni glasnik Grada Prijedora“, broj: 12/17), Gradonačelnik Prijedora donosi

JAVNI KONKURS
za dodjelu stipendija Grada Prijedora učenicima srednjih škola za školsku 2018/19.godinu.

Gradonačelnik grada Prijedora, dodjeljuje 60 stipendija za redovne učenike srednjih škola, koji se školuju na sljedećim srednjim školama:

I
Gimnazija

-društveno-jezički smjer……………………………………………………………… 5 stipendija
-opšti smjer………………………………………………………………………………… 5 stipendija

Ugostiteljsko-ekonomska škola
-zanimanje-poslovno – pravni tehničar………………………………………….. 1 stipendija
-zanimanje-ekonomski tehničar………………………………………………….. 1 stipendija
-zanimanje-bankarski tehničar……………………………………………………. 2 stipendije
-zanimanje-turistički tehničar…………………………………………………… 1 stipendija
-zanimanje-ugostiteljski tehničar……………………………………………….. 2 stipendije
-zanimanje-kuvar/konobar…………………………………………………………….. 3 stipendije

Mašinska škola
-zanimanje-mašinski tehničar……………………………………………………… 1 stipendija
-zanimanje-tehničar CNC tehnologija…………………………………………… 3 stipendije
-zanimanje-tehničar za obradu drveta……………………………………………………. 2 stipendije
-zanimanje-tehničar drumskog saobraćaja……………………………………… 1 stipendija
-zanimanje-varilac………………………………………………………………………. 3 stipendije

Elektrotehnička škola
-zanimanje-tehničar informacionih tehnologija…………………………. 2 stipendije
-zanimanje-tehničar računarstva…………………………………………………… 2 stipendije
-zanimanje-tehničar mehatronike…………………………………………………. 2 stipendije
-zanimanje-tehničar elektroenergetike………………………………………… 2 stipendije
-zanimanje-električar…………………………………………………………………… 1 stipendija
-zanimanje-auto-električar…………………………………………………………… 1 stipendija

Srednjoškolski centar
-zanimanje-medicinski tehničar…………………………………………………… 2 stipendije
-zanimanje-zubno-stomatološki tehničar……………………………………… 3 stipendije
-zanimanje-farmaceutski tehničar………………………………………………… 1 stipendija
-zanimanje-fizioterapeutski tehničar………………………………………….. 2 stipendija
-zanimanje-građevinski tehničar…………………………………………………… 2 stipendije

Poljoprivredno-prehrambena škola
-zanimanje-poljoprivredni tehničar…………………………………………….. 1 stipendija
-zanimanje-veterinarski tehničar…………………………………………………. 1 stipendija
-zanimanje-prehrambeni tehničar…………………………………………………. 1 stipendija
-zanimanje-agroturistički tehničar……………………………………………… 2 stipendije
-zanimanje-prehrambeni prerađivač……………………………………………… 2 stipendije
-zanimanje-pekar…………………………………………………………………………… 3 stipendije

II
Stipendije grada Prijedora dodjeljuju se učenicima drugog i višeg razreda srednje škole, koji imaju državljanstvo BiH i stalno mjesto prebivališta na teritoriji grada Prijedor.

Učenici prvog razreda srednje škole, nisu obuhvaćeni ovim konkursom.

III
Kandidati koji se javljaju na konkurs, uz prijavu su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju (u originalu ili ovjerenoj fotokopiji):
-uvjerenje o državljanstvu BiH,
-potvrda CIPS-a o prebivalištu,
-uvjerenje o redovnom upisu razreda srednje škole,
-svjedočanstva o završenim razredima srednje škole za učenike,
-kućna lista,
-uvjerenje o ličnim primanjima u zadnjih šest mjeseci za zaposlene članove zajedničkog domaćinstva ,
-potvrda Zavoda za zapošljavanje-filijala Prijedor za nezaposlene članove zajedničkog domaćinstva,
-rješenje nadležnog organa uprave uprave o porodičnoj ili ličnoj invalidnini za članove porodica poginulih boraca i RVI od I do IV kategorije,
-rješenje/uvjerenje Centra za socijalni rad-Prijedor o ostvarivanju prava iz socijalne zaštite

IV
Prijave sa dokumentacijom mogu se dostaviti putem pošte na adresu:

Grad Prijedor, Gradska uprava, Odjeljenje za društvene djelatnosti, 79102 Prijedor, Trg Oslobođenja br.1 ili neposrednom predajom na prijemnom šalteru grada Prijedor.

Javni konkurs biće objavljen u nedjeljnom listu „Kozarski vjesnik“ i na internet stranici grada Prijedora www.prijedorgrad.org

Rok za podnošenje prijava je 21 dan od dana objavljivanja javnog konkursa u Kozarskom vjesniku.

Nepotpune i neblagovremene prijave, neće se uzimati u razmatranje.

Gradonačelnik
Milenko Đaković

Prijedorgrad.org

Povezane vijesti

ODRŽANA MANIFESTACIJA „UPOZNAJMO SE“: POBJEDNICI U... U prijedorskoj dvorani “Mladost” danas je po prvi put održana manifestacija “Upoznajmo se” u okviru projekta “Jačanje nacionalnih manjina u BiH”. U...
NEĆE DA ŠALJU DJECU U ŠKOLU SA ŠEST GODINA: RODITE... Mnogi Prijedorčani se bune protiv zakonske osnove da ne mogu da biraju kada će svoje dijete upisati u školu, zbog čega traže da se izmijeni Zakon o os...
PRIJEDOR: MANIFESTACIJA “UPOZNAJMO SE” U PETAK U D... U Prijedoru će se 15. februara u Sportskoj dvorani "Mladost" od 10,00 do 18,00 časova održati prva manifestacija pod nazivom "Upoznajmo se". Riječ...
PETAK – 15. FEBRUAR: NOVO ISKLJUČENJE STRUJE... Kako nam je potvrđeno iz prijedorske Elektrodistribucije, ovog petka, 15.februara 2019.godine, bez električne energije će biti jedan dio potrošača na ...
ČETVRTAK – 14. FEBRUAR: ISKLJUČENJE STRUJE N... Kako nam je potvrđeno iz prijedorske Elektrodistribucije, ovog četvrtka, 14.februara 2019.godine, bez električne energije će biti jedan dio potrošača ...
PRIJEDOR-UPITNA KOALICIJA DNS I SNSD: DNEVNI RED S... Na današnjoj sjednici Skupštine grada Prijedora, ponovo je doveden u pitanje opstanak koalicije DNS i SNSD u gradu na Sani. Naime, nakon dva i po s...
SISTEMATSKI PREGLEDI ZA BUDUĆE PRIJEDORSKE PRVAČIĆ... Dom zdravlja Prijedor i ove godine organizuje sistematske preglede djece za upis u prvi razred osnovne škole u našem gradu. Pregledi počinju 4.mart...
ZADRŽAN DUGOGODIŠNJI NEGATIVNI PRIRODNI PRIRAŠTAJ:... U Prijedoru je u prošloj godini broj umrlih veći za 454 u odnosu na broj rođenih, čime je nastavljen dugogodišnji negativan prirodni priraštaj stanovn...