U Prijedoru je promovisana knjiga “Konsenzus – ključ unutrašnjeg uređenja BiH” autora Vlade Vrkeša. Ovo djelo, prema riječima autora, motivisano je namjerom da se mlađim generacijama ukaže put rješavanja državnog pitanja BiH.

Naučna studija autora Vlade Vrkeša podsticaj je za naučna i tematska istraživanja o odnosima naroda unutar BiH, pojašnjava recenzent knjige Momčilo Koprivica.

“Problematika koja je iznesena u ovoj knjizi je zahtjevan zadatak i jedno teže pitanje, koje je sam autor sebi postavio, jer kroz srednjovjekovnu, pa do novovjekovne istorije, nismo uspjeli da nađemo taj međusobni konsenzus”, rekao je Koprivica, direktor Muzeja Semberije.

Autor Vlado Vrkeš kaže da je Dejtonski mirovni sporazum proizvod šest sila i rata, ali da još uvijek nema konsenzusa oko uređenja BiH, te da se na tome mora raditi.

“Naša je želja da iniciramo buđenje neke političke snage i da se napokon počne o tome razmišljati”, ističe autor knjige Vlado Vrkeš.

Knjigu “Konsenzus – ključ unutrašnjeg uređenja BiH”, štampanu u 600 primjeraka, izdao je Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Istočno Sarajevo.

RTRS