obuka-poslovno planiranje (1)Već šestu godinu grad Prijedor u okviru projekta podsticaj samozapošljavanju podržava pokretanje novih poslova dodjelom bespovratnih sredstava zainteresovanim licima.

Budžetom grada Prijedora za ovu godinu planirana su sredstva u iznosu od 85.000 KM za realizaciju ovog projekta.

Zainteresovani preduzetnici ali i oni koji tek planiraju pokrenuti vlastiti posao mogu dobiti od 3.000 do 5.000 maraka, a sve sa ciljem realizacije poslovnih ideja koje će doprinijeti manjem broju nezaposlenih.

Ove sedmice počela je obuka iz poslovnog planiranja za prijavljene polaznike.

Pogledajte prilog RTRS-a.