skupstina grada-29oktobar-toplana-garancijaOdbornici Skupštine grada Prijedora usvojili su juče Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o davanju garancije AD “Toplani” Prijedor za dugoročno kreditno zaduženje kojom je prethodno usvojena garancija na iznos od deset miliona evra sada smanjena na sedam miliona evra.

Gradonačelnik Prijedora Marko Pavić rekao je da se u razgovorima sa predstavnicima Evropske banka za obnovu i razvoj /EBRD/ i kroz studije prelaska centralnog grijanja u Prijedoru sa mazuta na biomasu došlo do porcjene da će to koštati sedam, a ne deset miliona evra kako je prvobitno bilo procijenjeno.

“Riječ je o vrlo krupnom komunalnom problemu i vrlo krupnom komunalnom zahvatu jer naša toplana ne može s energentom kakav je mazut i cijenama mazuta biti održiva i grad svake godine izdvaja novac za nabavku mazuta, a otprilike je to iznos koji će biti potreban za otplatu kredita ako se napravi toplana na biomasu”, rekao je Pavić novinarima u Prijedoru.

On je naveo da je biomasa gotovo dvostruko jeftinija od mazuta i da bi uvođenjem tog energenta “Toplana” mogla postati samoodrživa, te da je u nekom budućem vremenu moguće čak i smanjenje cijena grijanja.

“Sadašnju razliku između stvarne cijene mazuta i onoga što građani plaćaju, plaća ustavri grad”, dodao je Pavić.

Načelnik Odjeljenja za finansije grada Prijedora Biljana Malbašić rekla je da ni ova odluka možda nije finalna.

“U toku su pregovori sa EBRD i revizije projekata i još uvijek nije definisan tačan način finansiranja projekta do kraja. Smatram da smo mogli ostati i pri ranije donesenoj odluci upravo zbog razloga nepoznanica, ali ovo je bilo potrebno zbog preciznosti”, dodala je Malbašić.

Protiv ove odluke glasali su odbornici SDS-a navodeći da nije poznato da li grad ima kapacitet za uzgoj tolikih količina biomase kolike su potrebne za sistem centralnog grijanja.

“Takođe, u sistemu centralnog grijanja je oko 5.000 domaćinstava, a naš grad ima oko 25.000 domaćinstava. To znači da se budžetski novac ne dijeli na ravne časti”, rekao je odbornik SDS-a Dušan Berić.

Prijedorska “Toplana” godišnje troši 5,5 miliona KM samo za mazut, a prelaskom na biomasu trošak za energent iznosio bi nešto više od dva miliona maraka, rekla je na početku ovogodišnje grijne sezone direktor preduzeća Ljiljana Despotović.

Vlada Republike Srpske prihvatila je 1. oktroba ove godine Informaciju o pripremi Projekta centralnog grijanja Prijedor po kojoj EBRD namjerava prijedorskoj “Toplani” odobriti sedam miliona evra kredita za rekonstrukciju kotlovnice uz sufinansiranje grant sredstvima u iznosu od dva miliona evra.

Kreditna sredstva bi se koristila za izgradnju nove kotlovnice na biomasu za daljinsko grijanje, a sredstva granta bi se koristila za finansiranje mjera za kontrolu potrošnje toplote na strani potrošača.

Rok otplate je 15 godina uključujući grejs period na otplatu glavnice do tri godine od dana potpisivanja ugovora o zajmu. Zajam se otplaćuje u 24 jednake polugodišnje rate, s tim da je prvi datum otplate zajma 31. januar 2018. godine. Datum plaćanja kamate je takođe polugodišnji i plaća se svake godine.

Tekst – SRNA
Foto – Aleksandar Drakulić