Na osnovu člana 82.stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni glasnik RS” broj: 97/16), člana 77. Statuta grada Prijedor (“Službeni glasnik Grada Prijedora” broj: 5/15) i Zaključka broj: 02-67-93/17 od 22.11.2017. godine, Gradonačelnik Prijedora, raspisuje:

JAVNI KONKURS

za dodjelu stipendija grada Prijedora za školsku 2017/2018. godinu

Gradonačelnik grada Prijedora, dodjeljuje 80 stipendija za redovne studente prvog ciklusa studija i 60 stipendija za redovne učenike srednjih škola, koji se školuju na sljedećim visokoškolskim ustanovama-fakultetima i srednjim školama:

I

FAKULTETI:

Prirodno-matematički fakultet
-studijski program- matematika…………………………………………………….. 5 stipendija
-studijski program- fizika…………………………………………………………… 5 stipendija
-studijski program- biologija……………………………………………………….. 2 stipendije
-studijski program- hemija…………………………………………………………….. 2 stipendije
-studijski program- ekologija………………………………………………………… 2 stipendije
-studijski program- prostorno planiranje…………………………………….. 2 stipendije

Arhitektonsko-građevinski fakultet
-studijski program-arhitektura…………………………………………………….. 2 stipendije
-studijski program-građevinarstvo………………………………………………… 4 stipendije

Mašinski fakultet…………………………………………………………………… 7 stipendija

Elektrotehnički fakultet
-studijski program- računarstvo i informatika……………………………. 6 stipendija
-studijski program-softversko inženjerstvo…………………………………. 5 stipendija
-studijski program-elektronika i telekomunikacije……………………… 3 stipendije
-studijski program-elektroenergetika i automatika………………………. 2 stipendije

Saobraćajni fakultet…………………………………………………………………. 2 stipendije

Rudarski fakultet………………………………………………………………………. 2 stipendije

Tehnološki fakultet………………………………………………………………… 2 stipendije

Poljoprivredni fakultet
-studijski program-biljna proizvodnja………………………………………….. 2 stipendije
-studijski program-agrarna ekonomija I ruralni razvoj……………………. 1 stipendija

Medicinski fakultet
-studijski program-opšta medicina……………………………………………… 3 stipendije
-studijski program-stomatologija…………………………………………………. 2 stipendije
-studijski program-farmacija……………………………………………………….. 2 stipendije
-studijski program-zdravstvena njega……………………………………………. 1 stipendije
-studijski program-specijalna edukacija I rehabilitacija…………………… 3 stipendije

Visoka medicinska škola…………………………………………………………. 2 stipendije

Filozofski fakultet
-studijski program-psihologija…………………………………………………….. 1 stipendija

Fakulet političkih nauka
-studijski program- sociologija………………………………………………….. 1 stipendija

Filološki fakultet
-studijski program-njemački jezik………………………………………………. 2 stipendije

Pravni fakultet……. ………………………………………………………………… 3 stipendije
Ekonomski fakultet………………………………………………………………….. 3 stipendije

Akademija umjetnosti
-studijski smjer – muzička umjetnost/ program -dirigovanje……………..1 stipendija

SREDNJE ŠKOLE

Gimnazija…………………………………………………………………………………….. 10 stipendija

Ugostiteljsko-ekonomska škola
-zanimanje –ekonomski tehničar………………………………………………….. 2 stipendije
-zanimanje-bankarski tehničar……………………………………………………. 2 stipendije
-zanimanje-turistički tehničar…………………………………………………… 1 stipendija
-zanimanje-ugostiteljski tehničar……………………………………………….. 2 stipendije
-zanimanje-kuvar/konobar…………………………………………………………….. 3 stipendije

Mašinska škola
-zanimanje-mašinski tehničar……………………………………………………… 3 stipendije
-zanimanje-tehničar drumskog saobraćaja……………………………………… 1 stipendija
-zanimanje-teh. za obradu drveta……………………………………………………. 1 stipendija
-zanimanje-varilac………………………………………………………………………. 5 stipendija

Elektrotehnička škola
-zanimanje- tehničar računarstva…………………………………………………. 2 stipendije
-zanimanje-tehničar mehatronike…………………………………………………. 2 stipendije
-zanimanje-tehničar elektroenergetike………………………………………… 2 stipendije
-zanimanje-električar…………………………………………………………………… 3 stipendije
-zanimanje-auto-električar…………………………………………………………… 1 stipendija

Srednjoškolski centar
-zanimanje-medicinski tehničar…………………………………………………… 3 stipendije
-zanimanje-zubno-stomatološki tehničar……………………………………… 2 stipendije
-zanimanje-farmaceutski tehničar………………………………………………… 2 stipendije
-zanimanje-fizioterapeutski tehničar………………………………………….. 1 stipendija
-zanimanje-građevinski tehničar…………………………………………………… 2 stipendije

Poljoprivredno-prehrambena škola
-zanimanje-poljoprivredni tehničar…………………………………………….. 2 stipendije
-zanimanje-prehrambeni tehničar…………………………………………………. 2 stipendije
-zanimanje-agroturistički tehničar……………………………………………… 1 stipendija
-zanimanje-prehrambeni prerađivač……………………………………………… 2 stipendije
-zanimanje-pekar…………………………………………………………………………… 3 stipendije

II

Stipendije grada Prijedora dodjeljuju se redovnim studentima druge i viših godina studija i učenicima drugog i višeg razreda srednje škole, koji imaju državljanstvo BiH i stalno mjesto prebivališta na teritoriji grada Prijedor.
Studenti prve godine, studenti apsolventi i učenici prvog razreda srednje škole, nisu obuhvaćeni ovim konkursom.

III

Kandidati koji se javljaju na konkurs, uz prijavu su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju (u orginalu ili ovjerenoj fotokopiji):
-uvjerenje o državljanstvu BiH,
-potvrda CIPS-a o prebivalištu,
-uvjerenje o redovnom upisu godine studija/ razreda srednje škole,
-uvjerenje o položenim ispitima za studente,
-svjedočanstva o završenim razredima srednje škole za učenike,
-kućna lista,
-uvjerenje o ličnim primanjima u zadnjih šest mjeseci za zaposlene članove zajedničkog domaćinstva ,
-potvrda Zavoda za zapošljavanje-filijala Prijedor za nezaposlene članove zajedničkog domaćinstva,
-rješenje boračke uprave o porodičnoj ili ličnoj invalidnini za članove porodica poginulih boraca i RVI od I do IV kategorije,
-rješenje/uvjerenje Centra za socijalni rad-Prijedor o ostvarivanju prava iz socijalne zaštite.

IV

Prijave sa dokumentacijom mogu se dostaviti putem pošte na adresu: Grad Prijedor, Gradska uprava, Odjeljenje za društvene djelatnosti, 79101 Prijedor, Trg Oslobođenja br.1 ili neposrednom predajom na prijemnom šalteru grada Prijedor.

Javni konkurs biće objavljen u nedeljnom lokalnom listu „Kozarski vjesnik“ i na internet stranici grada Prijedora www.prijedorgrad.org
Rok za podnošenje prijava je 21 dan, računajući od dana zadnjeg objavljivanja javnog konkursa.
Nepotpune i neblagovremene prijave, neće se uzimati u razmatranje.

Gradonačelnik
Milenko Đaković

Konkurs možete pogledati OVDJE