BLIZANCI (22.5.- 21.6.) GEMINI
Dan vam može doneti mogućnost nalaženja rešenja za posao. Veoma ste ambiciozni i spremni da se uključite u timski rad ali ipak želite da sačuvate svoj integritet i ne dozvoljavate nikom da vas spreči da rešite najvažniji problem. Pazite da ne budete isprovocirani od strane Strelca, Jarca ili Vage.