Na sjednici Narodne skupštine RS nije prihvaćen prijedlog Vlade RS da bude privatizovan državni kapital u RŽR Ljubija, budući da je tu inicijativu podržalo 39 poslanika, 34 je bilo protiv, a sedam uzdržanih.

Budući da je za usvajanje ovog prijedloga bilo neophodno 42 glasa, to znači da je podrška u NSRS bila nedovoljna.

Pet poslanika koalicije “Domovina” bili su uzdržani prilikom glasanja.

Ovakav rasplet otvara niz pitanja, uključujući i opstanak Vlade RS u sadašnjem sastavu, pošto su presudnu ulogu u odbijanju prijedloga o RŽR “Ljubija” imali poslanici DNS-a.

Inače, prije glasanja o “Ljubiji”, prijedlog PDP-a da se o ovom pitanju glasa javno, pojedinačnim izjašnjavanjem poslanika, takođe nije dobio dovoljnu podršku.

ATV