RIBE (20.2.-20.3.) PISCES
Sa velikim entuzijazmom krećete u nove poslove koji bi mogli biti za vas upravo ono o čemu ste maštali. Ako se bude radilo o dinamičnom poslu za koji je potrebno da pokažete inventivnost i spremnost da rizikujete, bićete uspešni. Želite da se dokažete u poslu u kome biste mogli imati jaku konkurenciju ali za vas je upravo to veliki izazov.