ilustracija-djeca-komunikacijaBroj djece predškolskog uzrasta koja u vrtiće i škole dolazi sa poteškoćama u komunikaciji i govoru je značajan, kažu prosvjetni radnici i pedagozi.

Po riječima Dušanke Božić, direktora vrtića „Radost“, problem je takav da je potrebno angažovanje stručnih radnika, kao što su logopedi i psiholozi, kako bi se ti problemi uklonili.

Uzrok ovih poteškoća najčešće je nepravilna komunikacija djece i roditelja, jer roditelji često, smatrajući to simpatičnim, koriste tepanje i nepravilan govor prilikom komunikacije sa djecom.

Djeca potom oponašaju ono što čuju i vide, i usvajaju takve obrasce komunikacije.

Dio problema je i pretjerano korištenje računara, telefona, ili pretjerano gledanje televizije, kada djeca zamjenjuju „živu“ komunikaciju sa drugim osobama, onom virtualnom.

Po riječima stručnjaka, najbolja prevencija je provođenje vremena sa djecom, i dobra komunikacija, u kojoj će se koristiti pravilan govor.

RTV Prijedor