visoka skola za ekonomiju i informatiku-novi programi 1Visoka škola za ekonomiju i informatiku Prijedor od naredne akademske godine uvešće dva nova studijska programa, najavljeno je iz ove privatne visokoobrazovne ustanove.

“U procesu smo licenciranja studijskih programa opšte pravo i računarstvo i informatika”, rekao je direktor ove ustanove Jovica Marković.

On je najavio i saradnju sa svim državnim i nezavisnim univerzitetima u Republici Srpskoj.

“Početkom naredne akademske godine počeće s radom i prvi studentski parlament i prva studentska radio-stanica u Prijedoru, a planirana je izgradnja studentskog doma, kao i organizovanje ekskurzija, naučnih skupova i kulturnih manifestacija”, dodao je Marković.

visoka skola za ekonomiju i informatiku-novi programi 2U Visokoj školi za ekonomiju i informatiku Prijedor postoje studijski programi ekonomije, informatike i menadžmenta.

Osim ove privatne škole, Prijedor ima i dvije državne visokoobrazovne ustanove – Visoku medicinsku školu i Rudarski fakultet.

SRNA