srednjoskolci-obrazovanje za mir (1)Helsinški odbor za ljudska prava u Republici Srpskoj uz podršku Američke Agencije za međunarodni razvoj USAID, pokrenuo je projekat „Obrazovanje za mir”, koji će trajati do oktobra 2015. godine.

„Učestvovali smo u ovom projektu u kome su predviđene tri Putujuće škole za 120 srednjoškolaca. Iz Elektrotehničke škole je bilo 10 a iz Medicinsko-tehnološke i građevinske škole 9 učenika“, rekla je Nikolina Maksimović iz Elektrotehničke škole Prijedor

Iako je rat u BiH završen prije 20 godina, bh. društvo još uvijek se suočava sa posljedicama tih dešavanja, koja se značajno reflektuju i u oblasti obrazovanja. Nastavni planovi i programi nisu usaglašeni na republičkom, entitetskom i kantonalnom nivou.

Opšti cilj projekta je da se smanji uticaj koji negiranje ratnih zločina i veličanje ratnih zločinaca mogu da imaju na lokalnu zajednicu kroz podržavanje postojećih obrazaca konflikta, stvaranje mržnje, sumnje, straha i segregacije koji ne samo da podstiču razvoj budućih konflikata, već i direktno daju moć onima koji stvaraju političke konflikte u lokalnoj zajednici, na nivou entiteta, nacionalnom i regionalnom nivou.

„U sklopu lokalnih aktivnosti koje se realizuju organizovali smo ovaj info-štand na Trgu majora Zorana Karlice. Predstavili smo znanja i poruke stečene tokom škole, a od sugrađana smo očekivali mišljenja, reakcije i poruke o izgradnji održivog mira koje su oni ostavljali u pisanoj formi. Od prikupljenog materijala napravićemo izložbe u školama i promotivni video“, dodala je Maksimovićeva.

Druga putujuća škola u našem gradu je održana od 12. do 17. maja, a u ovom projektu učešće je uzelo 19 srednjoškolaca iz našeg grada.
srednjoskolci-obrazovanje za mir (2) srednjoskolci-obrazovanje za mir (3) srednjoskolci-obrazovanje za mir (4)