srna-omladinska politikaU okviru realizacije projekta “Jačanje struktura za osnaživanje i participaciju mladih u BiH” u 14 lokalnih zajednica u Srpskoj do kraja godine biće izrađeni dokumenti omladinske politike.

Pomoćnik ministra porodice, omladine i sporta Republike Srpske Branka Malešević rekla je Srni da je donošenje i realizacija omladinskih politika na lokalnom nivou obavezno za sve lokalne zajednice.

“Ministarstvo porodice, ommladine i sporta realizacijom ovog projekta podržava izradu omladinskih lokalnih politika, jer će ovaj put 14 lokalnih zajednica dobiti direktnu podršku izradi tih dokumenata”, rekla je Maleševićeva koja je u Banjaluci prisustvovala sastanku koordinatora lokalnih zajednica za izrade lokalnih omladinskih politika.

Maleševićeva je dodala da trenutno u Srpskoj 13 lokalnih zajednica ima usvojenu omladinsku politiku, što je 20 odsto odsto ukupnog broja lokalnih zajednica.

Prema njenim riječima, projekat pod nazivom “Jačanje struktura za osnaživanje i participaciju mladih u BiH” realizuje se od 2014. godine, a osim izrade omladinskih politika na lokalnom nivou cilj je da pruži podršku izradi omladinske politike Republike Srpske za period 2016-2020.godina, te jačanju kapaciteta Omladinskog savjeta Republike Srpske kao krovne organizacije mladih.

“Projekat se realizuje iz sredstava EU u iznosu od 200.000 evra, od čega je za teritoriju Republike Srpske planirano 120.000 evra, a Ministarstvo porodice, omladine i sporta sufinansira projekat sa 12.000 evra”, rekla je Maleševićeva.

Izvršni direktor Omladinskog komunikativnog centra iz Banjaluke Saša Marković rekao je da su omladinske politike ključni dokumenti za mlade na lokalnom nivou.

“Omladinske politike moraju biti realni dokumenti kako bi se mogli i realizovati”, rekao je Marković.

On je istakao da se prilikom izrade ovih dokumenata mora voditi računa o budžetima lokalnih zajednica i mogućnostima izdvajanja novca za potrebe mladih, a da u sama dokumenta treba da budu ugrađeni strateški ciljevi omladinske politike na nivou Republike koja bi uskoro trebala da bude usvojena.

Predsjednik Omladinskog savjeta grada Prijedor Svetozar Vučkovac rekao je da će se dokument omladinske politike na nivou ove lokalne zajednice bazirati na potrebama mladih.

On je naglasio da je, zahvaljujući realizaciji dokumenta koji se odnosio na period 2008-2012. godina, učinjeno mnogo za mlade u Prijedoru jer su izgrađeni brojni infrastrukturni objekti koji su od značaja za mlade i podržano osnivanje mnogih omladinskih organizacija.

SRNA