ars kozara 2015Likovno udruženje Tač.ka iz Prijedora i Kustosiranje iz Beograda pozivaju umetnike da se prijave za učešće na osmoj Ars Kozari – laboratoriji umetnosti u prirodi i rezidencijalnom programu (AiR), koja će biti održana od 7. do 22. avgusta 2015. godine u Nacionalnom parku Kozara u Bosni i Hercegovini.

Međunarodni poziv za učešće otvoren je do 19. jula u ponoć, a namenjen je svim umetnicima – bez ograničenja u izboru medija kojim će raditi.

Poziv je upućen umetnicima i umetničkim profesionalacima (starosti do 40 godina) koji su spremni za stvaranje i ko-kreiranje od biorazgradivog materijala, inspirirani konceptom “umetnost u prirodi” ili konceptom iskorišćavanja okoline Kozare (i baštine) kao osnove za njihov rad.

Od umetnika je potrebno: da razviju jedan novi individualni umetnički rad, ali i zajednički, site-specific rad – alternativni paviljon Bosne i Hercegovine na planini Kozara. Svi radovi moraju biti završeni u laboratoriji umetnosti.

Razlozi za odsustvo BiH, odnosno nepostojanje paviljona BiH na 56. Bijenalu u Veneciji pokreću pitanja kao što su: da li je to simbolički i vidljivi rezultat disfunkcionalnog i prevelikog tereta koji je ispunjen političko-istorijskim posledicama države kao što je Bosna i Hercegovina? Takođe, to je tačka u kojoj se možda ponovo postavlja pitanje koncepta tako ogromne međunarodne izložbe iz 19. veka, vođenog s jedne strane nacionalnim ponosom svake zemlje, i kroz izbor imenovanja/postavljanja kustosa. Ko je izabran, šta je predstavljeno, šta je moguće videti, kakvu vrstu izbora – šta/koliko predstavlja svet umetnosti danas i globalno koje delove, i zašto na takav način?

“Planiramo reagovati i promišljati odsustvo paviljona BiH na 56. Venecijanskom bijenalu, ali na planini Kozari. Još uvek ne znamo kako će izgledati, ali to će biti naš kreativni odgovor na navedena pitanja, i mnoga do kojih ćemo doći tokom dvosedmičnog programa, dok naši odabrani umetnici razmišljaju, razgovaraju, slikovito razmenjuju i razvijaju ideje, u potrazi za vizuelnom ko-kreacijom”, naveli su organizatori Ars Kozare.

Ars Kozara je inspirisana i smeštena u koncept “umetnost u prirodi”. Razvojem radova od prirodnih materijala, umetnici odustaju od apsolutne kontrole nad svojim kreativnim procesom, dopuštajući prirodi da preuzme dalje izglede i sudbine radova. Materijal za radove se pruža/dobija na licu mesta i od Nacionalnog parka Kozara.

Ars Kozara ne donosi nikakva ograničenja u pogledu umetničke discipline ili medija. Stoga, savremene, multimedijalne, vizuelne, eko-orijentisane ili nove medijske prakse su dobrodošle. Međutim, prednost će imati radovi koji prate konceptualnu osnovu “umetnosti u prirodi” (bilo instalacije, video umetnost, relaciona umetnost, performans, kritička istraživanja, između ostalog).

Planina Kozara ima specifično nasleđe iz Drugog svetskog rata (Kozaračka ofanziva) i bogatu ekologiju, a u pratnji parka prirode i složene kulturne baštine (Muzej “Mrakovica” i spomenik Dušana Džamonje). Umetnici su dobrodošli da istraže ovaj kontekst i predlože radove koji se odnose na njih, ali to nije obavezno.

Organizatori nude: proizvodnju, smeštaj, hranu (tri obroka dnevno) i osveženje, lokalni prevoz prema programu aktivnosti, tehničku i logističku podršku, promociju, dokumentaciju.

Izbor umetnika predviđen je od 20. do 24. jula, a najava odabranih kandidata 27. jula.

Odabrani umetnici iz bivše Jugoslavije nisu u obavezi da plaćaju naknadu.

Umetnici iz drugih zemalja plaćaju sto evra po dolasku.

Ars Kozara se održava od 2007. godine u Nacionalnom parku Kozara u Republici Srpskoj/Bosni i Hercegovini.

Koncipirana je kao jedinstvena “open air galerija” na Balkanu i šire, sa radovima izloženim duž staze na lokalitetu Glavuša. Inicirana je i predvođena od Likovnog udruženja Tač.ka iz Prijedora.

Više informacija na sajtu Tač.ke i FB strani Ars Kozare

Pitanja i popunjenu aplikaciju moguće je poslati na:

arskozara@gmail.com

Aplikaciju je moguće preuzeti sa sajta Tač.ke, odnosno OVDE

SEEcult.org