U Prijedoru je formiran Regionalni odbor Udruženja gardista gardista Prve gardijske motorizovane brigade Glavnog štaba Vojske Republike Srpske.

Na osnivačkoj skupštini koja je održana u sali zavoda za izgradnju grada izabrani su organi upravljanja koji će se u narednom periodu baviti pitanjima i zadacima predviđenim Statutom, planom i programom rada koji su usvojeni na Skupštini.

Za predsjednika Skupštine izabran je Željko Milanović iz Prijedora dok je njegov zamjenik Draško Balaban iz Kozarske Dubice.

Prisutni delegati su potom izabrali i petočlano Predsjedništvo a prvi predsjednik Regionalnog odbora prijedorske regije Udruženja gardista Prve gardijske motorizovane brigade je Draženko Radić iz Prijedora.

Izabrani su i delegati za Skupštinu Udruženja gardista te jedan član za Predsjedništvo Udruženja gardista za naredni mandatni period.

Regionalni odbor Prijedor jedan je od devet planiranih regionalnih odbora koji će biti u sklopu ovog Udruženja na nivou cijele Republike Srpske.

Obuhvata grad Prijedor i opštine Kozarska Dubica, Novi Grad, Kostajnica, Oštra Luka, Krupa na Uni i Sanski Most.

-Hvala mojim ratnim saborcima što su me izabrali za predsjednika. Naš glavni cilj biće da okupimo što više nekadašnjih gardista sa područja regije Prijedor i da javnost bude upoznata sa radom našeg Udruženja gardista. Prilikom formiranja svih organa ovog Regionalnog odbora uključili smo nekadašnje gardiste iz svih lokalnih zajednica jer su nam bitni svi naši nekadašnji saborci – rekao je Draženko Radić.

Prema njegovim riječima, sa prijedorske regije bilo je par stotina pripadnika Prve gardijske brigade a za sada je njih 80-ak izrazilo želju da bude dio ovog regionalnog odbora.

Prva gardijska brigada je formirana odlukom Glavnog štaba Vojske Republike Srpske od 15. decembra 1992. godine kao nasušna potreba za spašavanje srpskog naroda u istočnim dijelu RS.

Prve jedinice su postrojene 19. januara 1993. godine na Bogojavljenje u kasarni u han Pijesku a prvi borbeni zadatak ove brigade bio je u martu iste godine u širem reonu sela Cerska na deblokadi puta Konjević polje-Zvornik-Milići.

Nakon toga Prva gardijska brigada se angažuje na demilitarizaciji i oslobađenju Podrinja, na demilitarizaciji Srebrenice, Žepe, Goražda, učestvuje potom tokom ljeta juli-august 1993. u operaciji Lukavac kada je oslobođeno Trnovo i prostor Igmana, Bjelašnjice i Treskavice.

U avgustu se Prva gardijska brigada reorganizuje i dolaze prvi regruti na služenje vojnog roka a odmah nakon ubrzane i veoma zahtjevne obuke oni se upućuju na olovsko ratište gdje ostaju sve do marta 1994. godine kada ova brigada dobija svoju zonu odgovornosti na Bjelašnici.

Tu ostaje do kraja 1994. godine kada se ponovo reorganizuje i zauzima položaje na Treskavici gdje ostaje do kraja rata.

Kroz Prvu gardijsku brigadu je prošlo negdje oko 7.187 gardista, a poginulo je njih 118 iz svih krajeva Republike Srpske.

Jedna od karakteristika Prve gardijske brigade je ta da je bila popunjavana na eksteritoralnom principu, odnosno nije bila brigada lokalnog karaktera već je popunjavana regrutima iz svih opština RS.

Prva gardijska brigada je rasformirana početkom 1997. godine i otišla je u zaboravu.

Tek početkom 2019. godine formirano je Udruženja gardista Prve gardijske motorizovane brigade Glavnog štaba VRS, koje ima za cilj da evocira uspomene na ovu brigadu i da baštini njenu slavnu tradiciju.

U sklopu svojih aktivnosti članovi Udruženja obilaze porodice poginulih boraca, obilježavaju značajne datume, bave se humanitanim radom.

U toku je svojevrsno “prestrojavanje” Udruženja gardista s obzirom da je to sada organizacija sa oko 1.200 članova iz svih krajeva RS, među kojima su i članovi iz država Zapadne Evrope, Australije, Novog Zelanda, Kanade i drugih zemalja gdje sada žive njeni nekadašnji gardisti.

Tekst i foto – www.prijedordanas.com