U Prijedoru je održana javna rasprava za organizacije civilnog društva o odabiru prioritetnih oblasti u ovoj godini u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na zapadnom Balkanu 2 /ReLOaD 2/ koji finansira EU, a implementira UNDP.

Gradska uprava u saradnji sa predstavnicima UNDP-a kao oblasti od opšteg interesa predložila je kulturu, sport, podršku mladima, socijalnu zaštitu i inkluziji, te ekologiju i zaštitu životne sredine.

Na ovom skupu predstavnici lokalnih nevladinih organizacija predložili su da se u prioritete uvrste još i obrazovanje, zaštita potrošača i besplatna pravna pomoć u toj oblasti, te jačanje kapaciteta za zaštitu od prirodnih nepogoda.

Drugi javni poziv biće raspisan sredinom marta, a nakon toga će biti organizovani info dani i besplatne obuke u pisanju projekata.

SRNA