Na posljednjoj Skupštini grada Prijedora koja je održana proteklog petka usvojena je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o imenima ulica i trgova.

Ova tačka se nalazila na dnevnom redu skupštinskih zasjedanja već nekoliko puta u proteklim godinama ali je svaki put povučena od strane predlagača.

Odluka je usvojena sa 21 glasom “za” i dva “protiv”.

Prihvaćen je i jedan amandman koji je podnijela Stranka demokratske akcije a tiče se jedne ulice na području Kozarca.

Tokom same rasprave amandman je podnio i nezavisni odbornik Zlatko Ritan a ticao se promjene imena još nekih ulica.

S obzirom da isti nije podnesen na vrijeme, Ritan ga je na kraju povukao.

Odbornik SNSD-a Saša Bursać bio je mišljenja da Odluku treba povući i doraditi.

On je imao zamjerki na nazive poput Prva, Druga ili, Peta ulica, a predlagao je da i pojedina naselja dobiju nova imena.

Gradonačelnik Prijedor Slobodan Javor bio je mišljenja da ovu Odluku treba usvojiti a onda u narednom periodu dorađivati.

Nakon kraće pauze, Odluka nije povučena već se pristupilo glasanju.

Nakon usvajanja Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o imenima ulica i trgova, sa 23 glasa “za” usvojena su i tri zaključka koja je predložio odbornik Ranko Smiljanić, član Komisije za određivanje i promjenu imena ulica i trgova.

Prvi zaključak: Obavezuje se Odjeljenje za saobraćaj, komunalne poslove i zaštitu životne sredine i imovinsko-stambene poslove da u roku od šest mjeseci izvrši obilježavanje ulica u skladu sa usvojenom Odlukom.

Drugi zaključak: Obavezuje se Odjeljenje za saobraćaj, komunalne poslove i zaštitu životne sredine i imovinsko-stambene poslove da najmnaje jednom u dvije godine formira Komisiju za određivanje i promjenu imena ulica i trgova na području grada Prijedora radi rješavanja zahtjeva građana za imenovanje ulica, kao i imenovanje ulica koje su nastale kao posljedica razvoja grada.

Treći zaključak: Obavezuje se Odjeljenje za saobraćaj, komunalne poslove i zaštitu životne sredine i imovinsko-stambene poslove da, uvažavajući prečišćeni tekst Odluke o nazivima ulica i trgova na području grada Prijedora, kao i sve dosadašnje izmjene i dopune tih odluka, donese jedinstvenu odluku o nazivima istih uvažavajući pravne norme i novu tehniku izrade akata i u roku od najkasnije šest mjeseci dostavi Odluku Skupštini grada Prijedora na usvajanja.

Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o imenima ulica i trgova, Prijedor je konačno dobio Trg 9. januar koji podrazumijeva prostor kružnog toka u kome se ukrštaju ulice Akademika Jovana Raškovića, Vidovdanska, Petra Petrovića Njegoša i Kralja Petra I Oslobodioca.

Trg boraca odbrambeno-otadžbinskog rata podrazumijeva prostor parka nasuprot Trgu oslobođenja u okviru kojeg se nalazi spomenik “za krst časni” i spomen obilježje “kameni cvijet”.

Prijedor je, između ostalih, dobio i ulice Majke Hrabrosti, Srđana Aleksića, Branka Miljuša…

Ulica Save Kovačevića sada se nalazi u Ljubiji.

Kozarac je, između ostalog, dobio Trg Bosne i Hercegovine te ulice Vehida Gunića, Fikreta Hodžića, Mirze Delibašića…

Ulica Save Kovačevića sada se nalazi u Ljubiji.

Omarska je, između ostalog, dobila Trg slobode te ulice Zorana Radmilovića, Otadžbinsku…

Kao razlog za donošenje ove Odluke navedeno je da je u cilju uspostave adresnog registra nadležno Odjeljenje poznavajući potrebe na terenu predložilo Komisiji za određivanje i promjenu imena ulica i trgova geografski opisane ulice koje nemaju svoj naziv kako bi se iste u što kraćem roku imenovale i kako bi građani iz tih ulica mogli dobiti tačne adrese.

Utvrdivši da prema Odluci o kriterijumima i postupku za određivanje i promjenu imena ulica i trgova na području Grada Prijedor ne mogu postojati dvije ili više ulica odnosno trgova sa istim nazivom Odjeljenje je formiralo prijedloge duplih ulica i dostavilo ih pomenutoj Komisiji na imenovanje.

U vezi s tim, predloženo je usvajanje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o imenima ulica i trgova kako bi se stvorila mogućnost da građani dobiju tačne adrese.

Ovom Odlukom obuhvaćena su imena ulica i trgova u naseljenom mjestu gradskog karaktera Prijedor, u naseljenom mjestu Ljubija, u naseljenom mjestu Kozarac, u naseljenom mjestu Omarska i u naseljenom mjestu Niševići.

Tekst i foto – www.prijedordanas.com