Na suđenju Draganu Radetiću, advokatu iz Prijedora kojeg optužnica tereti za krivična djela “zloupotreba povjerenja“ i “prevara“, danas je nastavljeno iznošenjem završne riječi Odbrane.

Optužnica banjalučkog Okružnog tužilaštva tereti Radetića da je, kao advokat i punomoćnik Josipa Ćorića iz Prijedora, prodao imovinu oštećenog vrijednu 160.000 konvertibilnih maraka, te da je uz to od njega uzeo još 120.000 maraka.

Branilac optuženog, advokat Dragan Tolimir, rekao je iznoseći završnu da je optužnica puna nelogičnosti i kontradiktornosti, kao i da Odbrana osporava sve navode iz optužnice.

“Tvrdnje da je optuženi bez znanja oštećenog sredstva prenio na svoj račun, to je prosto nemoguće i to je potvrđeno dokazima u ovom postupku. Za to postoji punomoć oštećenog“, rekao je Tolimir.

On je ponovio, osvrćući se na drugo krivično djelo koje se Radetiću stavlja na teret, da nije dokazana namjera prevare. Tolimir je u završnoj riječi rekao i da je netačna tvrdnja da je optuženi Radetić za sebe zadržao 120.000 KM te da postoje dokazi da je novac dao oštećenom. Naveo je i da je optuženi naplatio samo 37.000 maraka na ime zastupanja oštećenog.

“Nema dokaza da je optuženi doveo u zabludu oštećenog da će prodajom imovine uspjeti da zadrži svoju imovinu. Optužnica tvrdi da je optuženi nagovorio Josipa Ćorića da prenese svu imovinu na Jelenu Đenadiju. Ali to, iz dokaza koji su navedeni, nije tačno“, rekao je Tolimir u završnoj riječi.

Dragan Radetić je osuđen na dvije godine i šest mjeseci zatvora zbog ovog djela u aprilu 2015. u predmetu koji je protiv njega vođen pred Okružnim sudom u Banjaluci, a istom presudom je na tri mjeseca zatvora osuđena Radetićeva punica Jelena Đenadija, na čije ime je Radetić prepisao Ćorićevu imovinu.

Ovu presudu je ukinuo Vrhovni sud Republike Srpske, koji je u odluci naveo da postupak nije trebalo voditi Republičko javno tužilaštvo, već Okružno javno tužilaštvo u Banjaluci, pa je predmet vraćen na novo suđenje u banjalučki Osnovni sud.

Marijana Kulenović, punomoćnica porodice oštećenog Josipa Ćorića, prigovorila je dužini trajanja ročišta i činjenici da Odbrana završnu riječ izvodi već gotovo godinu dana.

Sudija Dalibor Kordić rekao je da je na dužinu procesa i iznošenje završne riječi uticalo mnogo faktora, od termina u Sudu do spriječenosti svih članova Vijeća da prisustvuju ročištima.

On je novo ročište, na kojem će Odbrana nastaviti iznošenje završne riječi, zakazao za 19. januar naredne godine.

detektor.ba