Nijedna lokalna zajednica nije imuna na djela počinjena iz mržnje i predrasuda, a grad Prijedor je primjer dobre prakse kako se boriti protiv te negativne društvene pojave i kako spriječiti takve slučajeve, izjavio je danas načelnik Policijske uprave Prijedor Sretoja Vujanović.

“Budući da niko nije imun kada se takvi incidenti i dogode, izuzetno je važno evidentirati ih s posebnom pažnjom da bi se dalje moglo adekvatno postupati”, rekao je Vujanović na radionici u organizaciji Misije OEBS-a u BiH za policijske službenike ove uprave o krivičnim djelima počinjenim iz mržnje.

On je predstavio Akcioni plan prevencije incidenata i krivičnih djela počinjenih iz mržnje i predrasuda na području grada Prijedora za period 2022 – 2026. godine, koji je već drugi takav periodični dokument.

Pomoćnik načelnika Policijske uprave Prijedor Zoran Inđić rekao je da je od kraja devedesetih godina prošlog vijeka, kada je predratno stanovništvo počelo da se intenzivnije vraća u svoje domove, u Prijedoru realizovan čitav niz programa i projekata koji su sadržavali rad policije u multietničkim zajednicama.

“To je kontinuitet koji se stalno unapređuje i gdje su rezultati prepoznati u mnogim zajednicama, državama i međunarodnim organizacijama. Iduće godine bilježi se i 20 godina rada Foruma za bezbjednost zajednice grada Prijedora, čiji je značaj, takođe, prepoznat daleko izvan područja ovog grada”, istakao je Inđić.

Draško Đenadija iz Foruma za bezbjednost zajednice smatra da je jedan od razloga uspjeha ovog tijela to što su se članovi izborili protiv političkog uticaja u najvećoj mogućoj mjeri, ali da je sada potrebno izboriti se za formalizaciju statusa.

“Mi smo faktor koji treba da na nešto upozori, da djeluje, da predlaže, a ako bismo i formalno bili prepoznati u zakonu, onda bi nam i dometi bili veći”, dodao je Đenadija.

Na dvodnevnoj radionici predstavljeni su i primjeri dobre i loše prakse u medijima – i oni gdje su predmeti praćeni objektivno i u kontinuitetu i oni gdje se senzacionalizmom nije doprinosilo smirivanju tenzija.

SRNA