Na osnovu člana 4. i člana 5. tačka 3. Zakona o praznicima Republike Srpske, („Sl.glasnik RS’, broj: 43/07), člana 4. Odluke o izmjeni Odluke o određivanju radnog vremena pravnim licima i preduzetnicima koji obavljaju trgovačku, zanatsku i uslužnu djelatnost na području grada Prijedora broj: 01-022-188/21 („Sl.glasnik grada Prijedora” broj: 15/21), člana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl.glasnik RS’ broj : 97/16, 36/19 i 61/21), i člana 89. Statuta grada Prijedora (“Službeni glasnik grada Prijedora”, broj: 12/17), Gradonačelnik Prijedora, donosi:

ZAKLJUČAK

1. Prvi dan Međunarodnog praznika rada, 01.05.2022. godine (nedjelja), je neradni dan za sve privredne subjekte registrovane na području grada Prijedora, osim subjekata pobrojanih u tačkama 2. i 5. ovog Zaključka.

2. Prvi dan Međunarodnog praznika rada, 01.05.2022. godine (nedjelja), mogu da rade samostalne preduzetničke radnje -mesnice u periodu od 07,00 do 12,00 časova.

3. Drugog maja 2022. godine (ponedjeljak), pravna lica i preduzetnici koji obavljaju trgovinsku, zanatsku i uslužnu djelatnost, osim subjekata pobrojanih u tački 5. ovog Zaključka, mogu da rade u vremenu od 08,00 do 13,00 časova.

4. Dan pobjede nad fašizmom, 09.05.2022. godine (ponedjeljak), je neradni dan za sve privredne subjekte registrovane na području grada Prijedora, osim subjekata pobrojanih u tački 5. ovog Zaključka.

5. Apoteke, benzinske pumpne stanice i plinske pumpne stanice i prodavnice na benzinskim i plinskim pumpnim stanicama, subjekti koji se bave djelatnostima proizvodnje i prodaje hljeba, peciva, svježe tjestenine, konditorskih proizvoda i kolača, trgovačke radnje tipa „dragstor”, trgovačke radnje koje se nalaze u sklopu staničnih objekata i ugostiteljski objekti mogu raditi redovno radno vrijeme za vrijeme trajanja republičkih praznika.

6. Ukoliko se zbog unaprijed ugovorenih obaveza prema kupcima ukaže potreba za rad u dane republičkih praznika, privredni subjekti koji imaju registrovanu proizvodnu djelatnost, treba pismeno, uz obrazloženje razloga za rad u neradne dane, da se obrate Odjeljenju za privredu i preduzetništvo najkasnije tri (3) dana prije traženog datuma.

7. Poslodavac je dužan radnicima, koji Cće raditi na dane republičkih praznika, omogućiti ostvarivanje prava u skladu sa propisima o radu.

8. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Gradonačelnik
Slobodan Javor