U Republici Srpskoj, u četvrtak 17. februara, posredstvom Instituta za javno zdravstvo, isporučeno je 1.145 vakcina protiv korona virusa. Od toga, 51 se odnosi na prvu dozu, 182 na drugu i 911 za treću dozu.

Od februara 2021. godine, kada je počeo proces imunizacije, u Republici Srpskoj je zdravstvenim ustanovama isporučeno 764.550 vakcina protiv korona virusa, od toga 376.504 vakcina za prvu dozu, 315.697 za drugu, te 72.349 za treću dozu vakcinacije.

Prema podacima Instituta za javno zdravstvo, tokom četvrtka, 17. februara, vakcinacija je obavljena u 38 zdravstvenih ustanova na području 40 lokalnih zajednica u Republici Srpskoj.

Prema broju izdatih vakcina, najviše je isporučeno u Prijedor (144) i Banjaluku (132). Podatke o isporukama vakcinama u preostalim lokalnim zajednicama možete vidjeti na veb stranici koronavirususrpskoj.com, zvaničnoj veb stranici Vlade Republike na kojoj se svakodnevno objavljuju svi relevantni podaci vezani za pandemiju korona virusa.

Prema strukturi izdatih vakcina, isporučeno je 570 doza “Fajzera“, 351 „Sinofarma“, 222 „Sputnjika V“, te dvije doze „Moderne “.

Po polnoj strukturi, tokom četvrtka, 17. februara vakcinisano je 565 žena, te 580 muškaraca.