INDUSTROPROJEKT A.D. ZA PROJEKTOVANJE, URBANIZAM I KONZALTING
P R I J E D O R
ul. Vožda Karađorđa br. 14 Tel. (052) 232-645

K O N K U R S za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

1.Diplomirani inženjer elektrotehnike (VSS)……………………..1 izvršilac
VSS (VII st.str.spr.) – završen elektrotehički fakultet
Tri godine radnog iskustva na poslovima izrade projektne dokumentacije.
Posjedovanje licence za izradu projektne dokumentacije

2.Diplomirani inženjer građevine – hidro smjer (VSS) ……………1 izvršilac
VSS (VII st.str.spr.) – završen građevinski fakultet
Tri godine radnog iskustva na poslovima izrade projektne dokumentacije
Posjedovanje licence za izradu projektne dokumentacije

3. Diplomirani inženjer građevine –smjer niskogradnja (VSS) ………. 1 izvršioca
VSS (VII st.str.spr.) – završen građevinski fakultet
Tri godine radnog iskustva na poslovima izrade projektne dokumentacije
Posjedovanje licence za izradu prostorno-planske i projektne dokumentacije

4. Diplomirani inženjer mašinstva (VSS) – termotehničke instalacije …………… 1 izvršilac
VSS (VII st.str.spr.) – završen mašinski fakultet
Tri godine radnog iskustva na poslovima izrade projektne dokumentacije
Posjedovanje licence za izradu projektne dokumentacije

Mjesto rada: Banja Luka ili Prijedor
Plata je 2.000,00 KM

Posebni uslovi radnog mjesta

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju
– da je državljanin BiH,
– da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
– položenu B kategoriju za upravljanje motornim vozilom,
– poznavanje rada na računaru,

Posebni uslovi

Uz prijavu na konkurs treba dostaviti :
– uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) u originalu ili ovjerenu fotokopiju,
– dokaz o školskoj spremi (diploma o zaršenom fakultetu)
– licencu (ovjerenu fotokopiju)
– dokaz o radnom iskustvu (ovjerenu kopiju radne knjižice)
– biografiju
– izvod iz matične knjige rođenih
– dokaz o položenoj B kategoriji
– dokaz o zdravstvenoj i psihofizičkoj sposobnosti će biti u obavezi dostaviti samo izabrani kandidati

Napomena

Rok za podnošenje prijava za popunu radnog mjesta je 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske“.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati prilikog izbora kandidata.