Centralna izborna komisija BiH je na 70. sjednici održanoj 25.10.2021. godine, nakon razmatraja Izvještaja o izvršenim provjerama političkih subjekata koji su se prijavili za učešće na Prijevremenim izborima za gradonačelnika Grada Prijedora, koji će biti održani 12. 12. 2021. godine, ovjerila prijeve za 11 političkih stranaka i 5 nezavisnih kandidata.

Za učešće na Prijevremenim izborima za gradonačelnika Grada Prijedora ovjerene su sljedeće političke stranke i nezavisni kandidati:

1.SDS-Srpska demokratska stranka
2.PDP- Partija demokratskog progresa
3.DNS- Demokratski narodni savez
4.Savez nezavisnih socijaldemokrata- SNSD- Milorad Dodik
5.Radnička partija
6.Lijevo krilo
7.RE-BALANS
8.Krug
9.SNS FBiH- Samo najbolji idu naprijed
10.Demokratski centar Republike Srpske
11.Otadžbinska stranka
12.Slađana Radaković
13.Danijel Simatović
14.Mladen Unijat
15.Vijekoslav Krneta
16.Saša Stupar

U skladu sa Uputstvom o redoslijedu izbornih aktivnosti za održavanje prijevremenih izbora za gradonačelnika Grada Prijedor ovjerene političke stranke zahtjeve za ovjeru koalicija podnose do petka, 29.10.2021. godine do 16 sati.

CIK BiH